Hiệu quả từ mô hình “Bí thư kiêm trưởng bản và phân công cấp ủy viên cấp trên, cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở” ở huyện Quan Sơn

Quan Sơn là huyện miền núi cao biên giới có tổng diện tích tự nhiên 926,26 km2; có 11 xã và 1 thị trấn, 94 bản, khu phố với hơn 4.000 đảng viên. Qua thực tiễn triển khai mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố và việc thực hiện phân công cấp ủy viên cấp trên, cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện, thời gian qua cho thấy những hiệu quả rõ nét. Mô hình đã góp phần quan trọng vào đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở được nâng lên.

Góc nhỏ thị trấn Sơn Lư

        Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố từ Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2020-2022. Sau hơn 5 năm thực hiện, toàn huyện Quan Sơn đã có 94/94 bản, khu phố nhất thể bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố đạt 100%. Các Bí thư kiêm Trưởng bản, khu phố đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều bí thư chi bộ, trưởng bản, khu phố là điển hình, hạt nhân chính trị ở địa phương.

        Để có sự thành công của mô hình Bí thư kiêm trưởng bản, khu phố ngay từ đầu năm 2017, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng bản theo hướng dẫn của cấp trên. Ngay từ khi chuẩn bị tiến hành Đại hội, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, định hướng trong việc lựa chọn những đảng viên gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư để cơ cấu vào chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng bản… Nhờ chủ động triển khai sớm và tuyên truyền tốt nên Đại hội chi bộ cơ sở bầu trưởng bản và bầu bí thư chi bộ đều thành công tốt đẹp, được nhân dân đồng tình ủng hộ; 94 đồng chí được bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng bản với nhiều độ tuổi khác nhau từ 30 đến trên 55 tuổi. Trong đó 64 đồng chí có trình độ văn hóa 12/12; 16 đồng chí có trình độ chuyên môn trung cấp và 7 đồng chí có bằng đại học.

        Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT cho biết: Sau khi thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư kiêm trưởng bản tôi thấy rất hiệu quả. Bí thư kiêm trưởng bản năng động, chủ động trong việc làm, hướng dẫn bà con nhân dân áp dụng khoa học kỷ thuật trong phát triển nông nghiệp. Đặc biệt là trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng NTM được triển khai thực hiện rất tốt, được quần chúng nhân dân đồng thuận rất cao. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn của huyện Quan Sơn trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, khang trang hơn.

        Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng hiệu quả của việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng bản đã từng bước được khẳng định. Sau khi hợp nhất hai chức danh, các đảng viên được bầu cử vào chức danh này đều đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và hầu hết các vấn đề quan trọng trong bản đã được chi bộ chỉ đạo kịp thời. nhất quán. Đặc biệt là trong việc triển khai NQ của chi bộ vào thực tiễn bởi bí thư kiêm trưởng bản vừa là người thay mặt chi bộ ra nghị quyết phù hợp với thực tế tại bản vừa là người lãnh đạo, động viên Nhân dân trong bản thực hiện NQ. Ngoài việc giảm số lượng chức danh ở bản, giảm bớt thủ tục hành chính, việc thực hiện nhất thể hóa cũng là điều kiện để tăng chế độ cho cán bộ bản.

       Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư kiêm trưởng khu 4, thị trấn Sơn Lư chia sẻ: Đảm nhiệm 2 chức danh, ban đầu cũng có chút lo lắng, nhưng tôi tâm niệm được dân tin, Đảng cử thì dù khó mấy cũng phải làm cho tốt, nên đã tập trung học tập, tích lũy kiến thức để làm tốt vai trò của mình. Công việc của người đứng đầu khu phố bắt buộc phải thường xuyên gần dân, sát dân, sát thực tế, nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng, việc chấp hành chính sách, pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó có những chỉ đạo, điều hành phù hợp, sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi cao. Do đó, người dân trong khu rất ủng hộ.

Buổi sinh hoạt chi bộ bản Lầm, xã Trung Tiến

        Quan Sơn là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Mặc dù thời gian triển khai chưa dài để đánh giá đầy đủ hiệu quả về mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng bản một cách căn kẻ, nhưng có thể khẳng định việc thực hiện được đồng bộ trong điều kiện không ít khó khăn như hiện nay là một thành công lớn. Ghi nhận với những kết quả đạt cùng sự cố gắng tâm huyết, nhiệt tình với công việc của từng cá nhân bí thư kiêm trưởng bản trong thời gan qua đã có 12 tập thể và 9 cá nhân được Bí thư Huyện ủy ký quyết định tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố.

        Để nâng cao nâng lực, nghiệp vụ cho đôi ngũ bí thư kiểm trưởng bản, thời gian qua huyện cũng đã chủ động mở các lớp tập huấn bồi dành cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố học tập các chuyên đề về lý luận chính trị, đáp ứng tốt với yêu cầu mới đặt ra hiện nay ở cơ sở.

Lãnh đạo huyện xuống làm việc với địa phương

        Cùng với việc thực hiện hiệu quả mô hình bí thư kiêm trưởng bản, năm 2018 BCH, BTV Huyện ủy đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo hướng về cơ sở, phân công các ủy viên BCH, BTV Huyện ủy và các đồng chí cán bộ cấp huyện phụ trách các xã, bản, khu phố và tham gia sinh hoạt với các chi bộ bản gắn với thực hiện mô hình 3+1( cán bộ, công chức 3 tuần làm việc ở cơ sở, đơn vị, 1 tuần xuống cơ sở) đã giúp cán bộ gần dân hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; tạo sự gắn kết bền vững giữa Đảng với dân, dân với chính quyền.

        Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện phân công cấp ủy viên cấp trên và cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ bản, khu phố, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu; đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu của chi bộ, sinh hoạt theo chuyên đề cụ thể, công việc triển khai rõ ràng, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên. Thông qua đó, đã giải quết được những vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư, khiêu nại trong nhân dân.

Một số mô hình phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn huyện đang đang nhân rộng

        Từ những giải pháp đồng bộ cùng sự linh hoạt trong điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mô hình Bí thư kiêm trưởng bản cùng với việc phân công cấp ủy viên cấp trên và cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ bản, khu phố bước đầu đã thực sự tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức về cách hiểu, cách làm, đem lại hiệu quả cao trong đời sống của đồng bào vùng cao Quan Sơn. Nhiều mô hình kinh tế từng bước hình thành đã và đang phát triển đêm lai thu nhập đáng kể bà con nhân dân như: Mô hình nuôi cá tầm của gia đình ảnh Phạm Ngọc Thanh, bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện; phát triển chăn nuôi bò bản địa, trồng rau sạch, bản Hiết, Trung Sơn, xã Sơn Thủy; nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Trung Xuân; mô hình lúa Nhật J02, xã Sơn Điện đã và đang nhân rộng tại các xã Mường Mìn, Trung Hạ và các xã khác trong huyện; trồng chăm sóc và khai thác rừng hợp lý; trồng cây giai xanh đang từng bước mở ra hướng đi mới trong phát triển nông lâm nghiệp, đem lại thu nhập đáng kể cho bà con nhân dân. Năm 2021 huyện đã có 02 xã, 53/83 bản đạt chuẩn NTM; đời sống của nhân dân trong huyện từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng; số hộ nghèo toàn huyện năm 2017 là 2.406 hộ chiếm 27,20% đến năm 2021 giảm xuống còn 977 hộ chiếm 10,73%. Các chế độ, chính sách và những ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhân dân trong bản cũng được giải quyết kịp thời. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của các cấp chính quyền địa phương.

Đ/c Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn

        Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Hiệu quả của 2 mô hình thời gian qua khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh, của huyện với mục tiêu đưa Đảng gần dân hơn; đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, đến được với dân; gắn bó máu thịt với dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Mô hình cũng góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo khí thế mới trong mọi hoạt động ở khu dân cư. Trong thời gian tới huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy tốt mô hình này…”

        Việc xây dựng thành công mô hình Bí thư kiêm trưởng bản, khu phố cùng với cấp ủy viên cấp trên và cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ bản, khu phố chính là điều kiện, cầu nối để truyền tải những chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của huyện, địa phương đến với nhân dân. Dẫu còn không ít khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với tâm huyết, khát khao đổi mới của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cấp huyện; trách nhiệm, nhiệt tình của 94 bí thư kiêm trưởng bản và sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân trong huyện đã và đang là minh chứng sống động, khẳng định quyết tâm "đưa Đảng gần với dân" của huyện Quan Sơn./.

Kim Chung