Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU

Chiều ngày 05/5/2022, Huyện ủy Quan Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/3/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

        Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí UVBTV, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể và Bí thư 12 xã thị trấn…

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khai mạc Hội nghị

        Theo nội dung báo cáo, trong 10 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định công tác cán bộ cần được quan tâm thực hiện đồng bộ ở tất cả các bước trong quy trình từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ. Mỗi khâu đều được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khắc phục những hạn chế yếu kém, tăng cường đoàn kết nội bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong thực tiễn đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Hiện nay có 136 cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện và cơ quan UBND huyện; cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 12 đồng chí, cán bộ diện BTV Huyện quản lý có 319; cán bộ công chức cấp xã 286 đồng chí (trong đó nữ chiếm 38,8%; dân tộc thiểu số chiếm 93,2%, đại học chiếm 97,5%, LLCT từ trung cấp trở lên chiếm 91,1%).

Đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU

        Việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện theo hướng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường đoàn kết, ổn định chính trị, tạo ra sức bật mới của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đối với cán bộ; công tác giới thiệu cán bộ ứng cử đã được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, qua đó đã đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ; từng bước chuẩn hoá từ việc tuyển dụng, tiếp nhận về cơ quan chuyên trách đến việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, thuyên chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Trong 10 năm qua, đã mở 161 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, các lớp chuyên đề theo quy định cho hơn 12 nghìn lượt học viên, trong đó phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 11 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 02 lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên, 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; huyện có 01 đồng chí được tuyển chọn đi học thạc sỹ nước ngoài tại Anh theo đề án của BTV tỉnh ủy về đạo tạo nguồn, cán bộ quản lý.

        Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; phân tích những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các khâu, các bước trong quy trình từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ; một số ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo  trong công tác cán bộ cơ quan đơn vị.

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

        Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khát quát những kết quả đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/3/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng chí Bí thư Huyện ủy thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đồng thời nhấn mạnh những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ theo chỉ đạo các cấp; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về công tác cán bộ; đổi mới, triển khai, đồng bộ quan tâm làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, luân chuyển cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ ở địa bàn khó khăn; thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên; đổi mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới, tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị, thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác cán bộ.

Cao Dung