Hiệu quả từ nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Trung Xuân

        ​Tận dụng tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Trung Xuân, huyện Quan Sơn đã triển khai mô hình và vận động nhân dân phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện.

Hiện có hơn 100 lồng cá nuôi tại lòng hồ Thủy điện Trung Xuân với những loại cá như: cá lăng, cá trắm, cá rô phi đơn tính, cá chép...Sau khi lòng hồ Thủy điện Trung Xuân tích nước, phần lớn diện tích đất sản xuất của người dân bị ngập. Trong khi đó, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp khó khăn chồng chất khó khăn. Trước thực tế ấy, xã Trung Xuân đã tận dụng nhiều vị trí lòng hồ có diện tích bề mặt rộng từ 1 - 2km, mực nước sâu vài chục mét, nguồn nước sạch để vận động nhân dân phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện.

Từ năm 2020 huyện Quan Sơn đã định hướng, hướng dẫn người dân xây dựng, phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện theo tiêu chuẩn VIỆT GÁP. Từ đầu năm 2021 HTX Nông lâm nghiệp và thủy sản Trung Xuân được thành lập và triển khai mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện, mô hình đang thử nghiệm nuôi các loại cá như: Cá lăng, cá trắm, cá rô phi đơn tính, cá chép... ngoài mô hình  nhân dân cũng đã triển khai hơn 100 lồng nuôi, chủ yếu bà con nuôi cá trắm tiến tới đưa các hộ dân vào HTX nuôi cá theo tiêu chuẩn VIỆT GÁP.

Sau hơn 5 tháng nuôi thử nghiệm, phòng chuyên môn UBND huyện đã đi kiểm tra đánh giá trọng lượng của các loại cá đều đang phát triển tốt, sau 5 tháng 2.000 con cá rô phi đơn tính đã đạt trọng lượng trên 1kg/1con đảm bảo chất lượng về dinh dưỡng, cá béo, ngọt và đã thu hoạch cung cấp bán ra thị trường trong và ngoài huyện với mức giá 60. 000 đ/1kg đạt hiệu quả.

Thời gian tới, huyện chú trọng gắn nuôi thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa với nuôi truyền thống; ưu tiên các nguồn hỗ trợ từ những chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn kinh phí sự nghiệp nông thôn mới, để bà con có vốn đầu tư nuôi cá lồng. Mặt khác, huyện Quan Sơn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp giống thủy sản nước ngọt, cung cấp thức ăn và tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp.Việc phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện đã giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động, giúp họ tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.

 

Hà Càng

 

 

Trung tâm VH, TT TT & DL