Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

       Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, góp phần tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.

       Ngày 17/09/2021, UBND huyện đã ban hành văn bản số 1634/UBND-TTr về triển khai hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia Cuộc thi do Thanh tra Chính phủ phát động.

       Nội dung Cuộc thi là tìm hiểu các kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, những hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

       Theo quy định của Ban tổ chức, bài dự thi phải được viết tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài viết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm).

       Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và trả lời 01 câu hỏi tự luận. Phần câu hỏi tự luận yêu cầu các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4.

       Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

              01 Giải nhất: 20.000.000 đồng/1 giải;

              02 Giải nhì: 15.000.000 đồng/1 giải;

              03 Giải ba: 10.000.000 đồng/1 giải;

              10 Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/1 giải;

              03 Giải tập thể: 10.000.000 đồng/1 giải.

       - Thể lệ cuộc thi và Bộ câu hỏi, Hình thức bài dự thi: (Xem chi tiết tại file văn bản đính kèm).

       - Hạn gửi danh sách thí sinh dự thi:

       - Hạn gửi bài thi: trước ngày 05/10/2021, các cơ qụan, đơn vị, địa phương và cá nhân nộp các bài tham dự cuộc thi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp gửi Ban Tổ chức cuộc thi theo đúng thời gian quy định.

       - Địa điểm nhận bài dự thi: Thanh tra tỉnh, số 5a, đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá

( Gửi kèm tập tin đính kèm bao gồm: Kế hoạch, Thể lệ, Bộ đề thi và các tài liệu tham khảo.)

 

Ke hoach cuoc thi

 

Tai lieu tham khao

Đề thi và thể lệ

( Lê Thu - Thanh tra huyện)