Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 - Kỳ họp không giấy tờ

Ngày 20/7/2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai.

Toàn cảnh Kỳ họp

Dự kỳ họp có ông Vũ Văn Đạt - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bà Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Hoàng Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy; các đại biểu HĐND huyện khóa VI; trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; các tổ chức Hội đặc thù; Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn; các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Các Đại biểu sử dụng công nghệ thông tin Kỳ họp không giấy tờ

Đây là Kỳ họp đầu tiên áp dụng công nghệ thông tinthực hiện phòng họp không giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu theo dõi các văn bản liên quan đến Kỳ họp một cách thuận tiện qua Internet, điện thoại thông minh, máy tính bảng, đồng thời giảm được thời gian, chi phí trong việc in ấn tài liệu. Mặt khác, hạn chế được việc tập trung đông người nhận tài liệu khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa VI, các đại biểu được nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Báo cao tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ủy ban MTTQ thông qua tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá V; Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân huyện về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của Tòa án Nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021…Tại kỳ họp lần này, các đại biểu cùng xem xét, quyết định 6 tờ trình của HĐND, UBND về vấn đề đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; khen thưởng đối với các bản, xã đạt chuẩn NTM - OCOP giai đoạn 2021-2026, giải thể phòng Y tế; Quy chế hoạt động của HĐND.

Ông Vũ Văn Đạt - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Vũ Văn Đạt - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khoá VI sẽ xem xét và cho ý kiến nhiều nội dung hết sức quan trọng, quyết định thực hiên thắng lợi các mục tiêu nhiệm, vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2021, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI. Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu các đại biểu tham dự kỳ họp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới, sáng tạo; dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận, với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm.

Ông Hoàng Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm 2021

Ông Trương Trọng Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND huyện, Kỳ họp đã nghe ông Trương Trọng Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND huyện, sự điều hành tập trung, linh hoạt của UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển, nhiều lĩnh vực có xu hướng phát triển tăng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.062 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ, trong đó, nông, lâm, thủy sản ước đạt 418 tỷ đồng, tăng 7,1% so với kế hoạch; công nghiệp, xây dựng 219 tỷ đồng, tăng 32%; dịch vụ ước đạt 425 tỷ đồng.Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường, đã cấp đổi, cấp lại, cấp mới được 316 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 11,6 tỷ đồng, bằng 82% dự toán HĐND huyện giao. Lĩnh vực Văn hóa-Xã hội được quan tâm, trong đó công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; Làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, quyết liệt, hiệu quả; tổ chức chi trả kịp thời, đúng đối tượng cho các đối tượng được thụ hưởng theo quy định. Các lĩnh vực QP, AN, Thanh tra, Tư pháp thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Chương trình XDNTM tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trên tuyến biên giới tiếp tục được giữ vững…

Các Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều cùng ngày, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành thảo luận, đa số các ý kiến của các đại biểu HĐND đều đồng tình với 16 báo cáo đã trình bầy. Bên cạnh đó, cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh Covd-19 diễn biến phức tạp, song huyện vẫn thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn đã đạt 82% dự toàn HĐND huyện giao; một số chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng bày tỏ, hiện nay hầu hết các xã của huyện Quan Sơn không còn là xã đặc biệt khó khăn, ngoài 2 xã Na Mèo, Sơn Thủy, tiến tới chỉ tiêu tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểu y tế sẽ khó đạt được và một số vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ rất khó khăn. Một số xã đề nghị huyện, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, đường điện, tranh thiết bị trường học, đập mương tưới tiêu phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân; có phương án bổ xung giáo viên còn thiếu cho các cấp học trên địa bàn để đảm bảo công tác dạy và học vào năm học mới; xây dựng các mô hình chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm ở các xã có lợi thế…

Ông Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã năm 2020; nhiệm vụ phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2025; về việc thực hiện khen thưởng bản NTM, NTM kiểu mẫu; xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quan Sơn; Nghị quyết về việc giải thể phòng Y tế; Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Quan Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Văn Đạt - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạcKỳ họp, ông Vũ Văn Đạt - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnđánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu của các đại biểu đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm và có nhiều đóng góp vào các dự thảo Nghị quyết. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 biến phức tạp cần yêu tiên và tập trung cao độ công tác phòng, chống đại dịch; có các phương án cách ly theo quy định đối với các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương, kiểm soát tốt các đường mòn, lối mở khu vực biên giới, xây dựng các phương án đối phó khi có trường hợp F0 xuất hiện trên địa bàn. Từng phòng, ban ngành, đơn vị già soát lại các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND, có các kế hoạch triển khai thực hiện có tính khả thi cao; làm tốt phòng chống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; đẩy mạnh tiến độ thi công tác công trình và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch đề ra; xây dựng bản, xã NTM cần chú trọng đến chất lượng và nâng cao các tiêu chỉ NTM; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; duy trì, đảm bảo an ninh biên giới, trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ các nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đề nghị UBDN huyện chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri một cách nghiêm túc góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện đã đề ra.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026đã hoàn thành toàn bộ nội dung của kỳ họp vàbế mạc thành công tốt đẹp./.

Kim Chung - Thùy Chinh - Hà Càng

 

 

Trung tâm VHTT, TT& DL