Những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn

DANH SÁCH

Những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

(Kèm theo Quyết định số: 77/QĐ-UBBC ngày 31/5/2021 của Ủy ban bầu cử huyện)

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Số phiếu

Tỷ lệ

Ghi chú

I

Đơn vị bầu cử số 1 - Xã Trung Xuân

1

 Hà Xuân Khanh

01/02/1966

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

 Huyện ủy Quan Sơn

1261

96,85

 

2

 Mạc Văn Quang

10/4/1966

Bí thư Đảng ủy xã Trung Xuân

 Đảng ủy xã Trung Xuân

1210

92,93

 

II

Đơn vị bầu cử số 2 - Xã Trung Hạ

1

 Phạm Anh Tuấn

21/9/1983

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hạ

 Đảng ủy xã Trung Hạ

2782

98,20

 

2

 Lê Đình Xuân

11/5/1971

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn

 UBND huyện Quan Sơn

2778

98,06

 

3

 Phạm Thị Ninh

25/9/1989

Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện Quan Sơn

 Văn phòng HĐND&UBND huyện Quan Sơn

2609

92,09

 

III

Đơn vị bầu cử số 3 - Xã Trung Tiến

1

 Vi Thị Trọng

02/01/1975

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Tiến

 Đảng ủy xã Trung Tiến

2271

99,78

 

2

 Vi Lệ Thủy

03/11/1987

Phó Trưởng phòng Dân tộc, UBND huyện Quan Sơn

 UBND huyện Quan Sơn

2238

98,33

 

IV

Đơn vị bầu cử số 4 - Xã Trung Thượng

1

 Lương Thị Hạnh

01/8/1976

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn

 Huyện ủy Quan Sơn

1769

99,33

 

2

 Hà Văn Chung

24/12/1977

Bí thư Đảng ủy xã Trung Thượng

 Đảng ủy xã Trung Thượng

1765

99,10

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Số phiếu

Tỷ lệ

Ghi chú

V

Đơn vị bầu cử số 5 - Thị trấn Sơn Lư

1

 Vũ Văn Đạt

10/10/1976

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 Huyện ủy Quan Sơn

3450

99,51

 

2

 Lê Thế Anh

03/5/1973

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Sơn Lư

 Đảng ủy Thị trấn Sơn Lư

3354

96,74

 

3

 Ngân Thị Kiệu

16/8/1982

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triện Nông thôn, UBND huyện Quan Sơn

 UBND huyện Quan Sơn

3225

93,02

 

VI

Đơn vị bầu cử số 6 - Xã Sơn Hà

1

Hoàng Văn Sơn

25/10/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn

 Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn

1303

99,24

 

2

Phạm Thị Hoan

11/7/1977

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hà

 Đảng ủy xã Sơn Hà

1302

99,16

 

VII

Đơn vị bầu cử số 7 - Xã Tam Lư

1

 Lương Văn Hiệp

21/8/1975

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lư

 Đảng ủy xã Tam Lư

2019

99,95

 

2

 Triệu Văn Quyền

18/8/1976

Chính trị viên phó BCH Quân sự huyện

 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn

2012

99,60

 

3

 Mai Thị Nhung

20/7/1977

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch  Hội LHPN huyện Quan Sơn

 HLHPN huyện Quan Sơn

2011

99,55

 

VIII

Đơn vị bầu cử số 8 - Xã Tam Thanh

1

 Hà Văn Tựng

15/12/1983

     Chủ tịch UBND xã Tam Thanh

 UBND xã Tam Thanh

2414

98,93

 

2

 Phạm Hồng Kiêu

12/6/1968

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Quan Sơn

 Huyện ủy Quan Sơn

2356

96,56

 

3

 Lương Thị Hương

06/8/1988

Phó Bí thư Huyện đoàn Quan Sơn

 Huyện đoàn  Quan Sơn

2138

87,62

 

IX

Đơn vị bầu cử số 9 - Xã Sơn Điện

1

 Hà Văn Toản

12/3/1980

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Điện

 Đảng ủy xã Sơn Điện

3145

97,31

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

Số phiếu

Tỷ lệ

Ghi chú

2

 Lò Văn Thuận

12/4/1982

Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện Quan Sơn

 UBND huyện Quan Sơn

3118

96,47

 

3

 Bùi Văn Tuấn

20/11/1975

Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Mìn

 Đồn BP Mường Mìn

3112

96,29

 

X

Đơn vị bầu cử số 10 - Xã Mường Mìn

1

 Lương Tiến Thành

05/7/1977

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn

 UBND huyện Quan Sơn

1857

99,89

 

2

 Lương Văn Quán

15/02/1968

Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn

 Đảng ủy xã Mường Mìn

1847

99,35

 

XI

Đơn vị bầu cử số 11 - Xã Sơn Thủy

1

 Hà Văn Thông

08/4/1979

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Quan Sơn

 Công an huyện Quan Sơn

2122

99,16

 

2

 Phạm Bá Thái

06/6/1979

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy

 Đảng ủy xã Sơn Thủy

2092

97,76

 

XII

Đơn vị bầu cử số 12 - Xã Na Mèo

1

 Lữ Văn Hà

16/02/1981

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Na Mèo

 Đảng ủy xã Na Mèo

2406

97,54

 

2

 Trương Trọng Tuấn

22/12/1982

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn

 UBND huyện Quan Sơn

2447

97,03

 

3

 Giàng Thị Vế

01/4/1996

Giáo viên Trường Mầm non Na Mèo

 Trường Mầm non Na Mèo, xã Na Mèo.

2295

91,00

 

UBBC HUYỆN