Huyện Quan Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cùng với các địa phương khác, huyện Quan Sơn đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.Tuyên truyền bằng trực quan băng zôn, khẩu hiệu

           Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bênh Covid - 19, để Luật bầu cử đến với đông đảo các tầng lớp Nhân dân, Trung tâm VHTTDL&TT huyện Quan Sơn đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn; tuyên truyền trực quan bằng Pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, xe loa lưu động… Bên cạnh đó, các bản, khu phố tổ chức các buổi họp dân tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, triển khai việc làm vệ sinh môi trường đường làm, ngõ xóm, cheo cờ tổ quốc, vận động cử tri đi bỏ phiếu đúng giờ, đạt tỷ lệ cao. Các tiểu ban tuyên truyền của 12 xã, thị trấn còn trao đổi trực tiếp qua nhóm zalo, thông qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, quần chúng, Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trước ngày bầu cử, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy trình các bước của cuộc bầu cử.

Cán bộ Trung tâm VHTTDL&TT huyện Quan Sơn cắm lại cơ sau mưa gió làm đổ, gẫy.

          Huyện Quan Sơn đã nghiêm túc triển khai, quán triệt, đảm bảo quy định theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XV, và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ mới. Theo quy định, Quan Sơn đã thành lập đầy đủ Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, ban bầu cử cấp huyện và các xã; Uỷ ban bầu cử huyện hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập 94Tổ bầu cử. Ban thường trực UBMTTQVN huyện, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 trên địa bàn, giới thiệu 48 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, để bầu 30 đại biểu, đối với cấp xã có 388 người ứng cử để bầu 241 đại biểu. Huyện đã chỉ đạo rà soát, thống kê, xác định toàn địa bàn có trên 27.500 cử tri đi bầu. Gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới các xã, thị trấn, huyện Quan Sơn tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các bước theo quy định như: Thẻ cử tri, phiếu bầu, thùng phiếu, con dấu, trang trí khách tiết… và xây dựng kế hoạch, phương án chủ động, phòng chống dịch bệnh Covid - 19.


Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại khu 4, thị trấn Sơn Lư

Với sự chuẩn bị tích cực, đúng quy định, tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong bầu cử, huyện Quan Sơn đang tạo niềm tin và không khí phấn khởi để ngày bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp.

                                                                                               Kim Chung