Huyện Quan Sơn có 27.596 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Theo phòng Nội vụ huyện Quan Sơn cho biết, đến nay UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri, đảm bảo phương thức và thể thức theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh

         Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, từng bước thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Tính đến ngày 28/4/2021, tổng số cử tri của huyện Quan Sơn là 27.596 cử tri; trong đó, cử tri nam là 13.922 người, cử tri nữ là 13.674 người.

          Số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội là 27.596người. Số cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 27.596người. Số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 27.582người. Số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã 27.282người.

         

Theo quy định, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát Thẻ cử tri bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trừ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự.Danh sách cử tri do UBND xã lập theo khu vực bỏ phiếu. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi thường trú hoặc tạm trú.

         Tuy nhiên, tại một số xã, thị trấn, công tác rà soát, lập danh sách cử tri gặp phải khó khăn do biến động về dân cư đến và đi. Để đảm bảo việc lập danh sách cử tri đúng theo tình hình thực tế, UBBC huyện đã hướng dẫn về việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri đảm bảo chính xác, đúng tiến độ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử, chủ động liên hệ với địa phương đăng ký nơi bầu cử.

         Theo đó, với các cử tri cư trú tại huyện, UBBC các xã, thị trấn lập danh sách theo quy định. Còn với cử tri là công nhân, người lao động từ nơi khác đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, UBBC các xã, thị trấn đến tận nơi cử tri tạm trú để tuyên truyền và nắm bắt tâm tư nguyện vọng về nơi bỏ phiếu của họ.Cán bộ lập danh sách cử tri ở các xã, thị trấn chủ động liên lạc với các hộ dân có hộ khẩu thường trú ở huyện nhưng đi nơi khác sinh sống, làm việc để cử tri đăng ký nơi bầu cử.

        Huyện chỉ đạo 12/12 xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc rà soát, lập danh sách cử tri theo từng gia đình, từng ngõ, từng khu dân cư để tránh sai sót, nhầm lẫn; nêu cao tính chủ động của đội ngũ bí thư, trưởng bản, khu phố trong việc rà soát, lập danh sách cử tri và chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng về nơi bỏ phiếu của cả những người tạm trú và thường trú để hạn chế tối đa danh sách cử tri ảo, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt kết quả cao nhất.

        Từ nay đến ngày bầu cử, UBBC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục chỉ đạo các bản, khu phố phố chủ động phối hợp với các gia đình, cơ quan, đơn vị nắm bắt những biến động về dân số để kịp thời bổ sung vào danh sách cử tri tại cơ sở nhằm đảm bảo quyền lợi bầu cử của công dân.

Thùy Chinh