Đồng chí Vũ Văn Đạt giữ chức vụ Bí thư huyện uỷ Quan Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 3 ngày làm việc, từ ngày 27 đến ngày 29-5, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Năng động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: baothanhhoa.vn