Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 (Bệnh viện đa khoa Quan Sơn)

Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn