Kỳ họp thứ 9, HĐND xã Tam Thanh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Tam Thanh tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có ông Hoàng Văn Sơn- Huyện ủy viên- phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã; Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn và đại biểu HĐND xã Thanh Thanh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thảo luận vào nội dung của báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách ước đạt trên 4,5 tỷ đồng đạt 84,81% so với dự toán huyện giao; xã đã có 3 bản về đích nông thôn mới, toàn xã đạt 12/19 tiêu chí, các bản đạt 11/14 tiêu chí. Công tác quản lý đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật. Văn hoá, y tế được quan tâm đầu tư và phát triển, Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học được duy trì và đạt chất lượng cao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,05%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững, an ninh biên giới được tăng cường….

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo,  tờ tình của kỳ họp và dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường. Thường trực UBND xã cũng đã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được nêu ra tại kỳ họp.

Đ/c: Hoàng Văn Sơn - Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Sơn – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung của kỳ họp và yêu cầu thời gian tới, xã cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của Ban chấp hành đảng bộ đã đề ra xem chỉ tiêu nào đã hoàn thành, đánh giá chỉ tiêu sớm hoàn thành và chỉ tiêu khó hoàn thành để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đầu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó cần tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; khảo sát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di dời đến nơi an toàn. Tuyên truyền nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng gia trai, trang trại. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 2 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách xã năm 2019; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Văn Thành do chuyển công tác.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 HĐND xã Tam Thanh khóa VI đã bế mạc thành công tốt đẹp.
                                               

Thùy Chinh: Đài TT - TH Quan Sơn