Tưng bừng Lễ hội Mường Xia

Trong 2 ngày từ 09-10/3 tức (ngày 09-10/2 âm lịch) xã Sơn Thuỷ tổ chức Lễ hội Mường Xia năm 2014

 Lê dân hương các anh hùng
 
Lễ hội mường xia là lễ hội tín ngưỡng, tâm linh gắn với thờ phụng người có công với đất nước như Tư Mã Hai Đào. Hoà cùng với khí sắc mùa xuân đang rộn ràng khắp nơi, hàng nghìn người dân trong huyên Quan Sơn lại nô nức đến vui Lễ hội Mường Xia.Trong hai ngày diễn ra lễ hội với các nghi lễ văn hóa tâm linh và các hoạt động văn hóa thể thao giao lưu giữa các bản như: ném còn, khua luống, to lẹ, bóng chuyền… 
 Giao lưu văn hóa giữa các bản tại lễ hội
 Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân từ các bản xa xôi trong huyện và du khách khắp nơi về tham gia.
 
Lễ hội nhằm tôn vinh những người có công trong lịch sử dựng nước và giữ nước đồng thời khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hoá, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc trên đất mường xia, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương niềm tự hào dân tộc. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh./.

 

Văn Thơ

Phó trưởng phòng VHTT