Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022


Đồng chí PCT tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Sơn

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
269 người đang online