Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021


Đồng chí PCT tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm tặng quà các gia đình chính sách huyện Quan Sơn

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
158 người đã bình chọn
989 người đang online