Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng chống COVID-19 tại huyện Quan Sơn

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    225 người đã bình chọn
    756 người đang online