Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
289 người đã bình chọn
2355 người đang online


Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại khu 4, thị trân Sơn Lư đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

    °