Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 57/TB-UBND
Ngày ban hành 10/08/2020
Trích yếu Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện
Lĩnh vực các lĩnh vực khác
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống