Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 844/UBND-VHTT
Ngày ban hành 30/07/2020
Trích yếu V/v thực hiên các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực các lĩnh vực khác
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống