Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1656/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2020
Trích yếu phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Điện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Nhân sự
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống