Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1551/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/07/2020
Trích yếu Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Lư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực các lĩnh vực khác
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống