Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 225/BC-UBND
Ngày ban hành 01/07/2020
Trích yếu Kết quả thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, huyện Quan Sơn giai đoạn 2009-2020.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường; đất đai
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống