Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 511/UBND-NN&PTNT
Ngày ban hành 20/07/2018
Trích yếu V/v Khắc phục thiệt hại khôi phục sản xuất do cơn bão số 3 gây ra.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống