Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
310 người đã bình chọn
1498 người đang online
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2023
Trích yếu Về việc giao kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng năm 2023 (Thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 3 “phát triển kinh tế nông, lâm, nghiệp bền vững gắn với bảo về rừng và nâng cao thu nhập cho người dân” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025, năm 2023)
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm QDBS-Khoan-BVR-CT-MTQG-KTXH(27.12.2023_15h46p28)_signed.pdf
    °