> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2023 CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY, HĐND&UBND HUYỆN
(Từ 30 /01/2023 đến ngày 04/01/2023)
Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị tham mưu Người chủ trì/tham dự
Thứ 2 ngày 30/01
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lương Thị Hạnh Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Thành Phó Bí thư Huyện ủy.
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
08h00 Kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn huyện Địa bàn huyện   Lê Hồng Quang
CT UBND huyện
13h00 Tiếp công dân Phòng Tiếp công dân - Công sở UBND huyện  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Khanh- UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT UBMTTQ huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Phạm Hồng Kiêu- UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBND tra Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
08h00 Kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn huyện Địa bàn huyện   Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
Thứ 3 ngày 31/01
8h00 Thăm và làm việc với xã Tam Thanh xã Tam Thanh   Đ/c Lương Thị Hạnh Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.
13h00 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Thành Phó Bí thư Huyện ủy.
14h00 Thăm và làm việc với xã Trung Hạ  Trụ sở Huyện ủy  
08h00 Chủ trì phiên họp tháng 01 năm 2023 Hội trường tầng 2 UBND huyện   Lê Hồng Quang
CT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Khanh- UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT UBMTTQ huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Phạm Hồng Kiêu- UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBND tra Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy  
08h00 Dự phiên họp tháng 01 năm 2023 Hội trường tầng 2 UBND huyện   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
08h00 Dự phiên họp tháng 01 năm 2023 Hội trường tầng 2 UBND huyện   Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
08h00 Dự phiên họp tháng 01 năm 2023 Hội trường tầng 2 UBND huyện   Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
Thứ 4 ngày 01/02
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lương Thị Hạnh Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.
14h00 Thăm và làm việc với xã Sơn Hà Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Thành Phó Bí thư Huyện ủy.
13h00 Làm việc tại cơ quan Tầng 2, Trụ sở Huyện ủy  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Lê Hồng Quang
CT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Khanh- UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT UBMTTQ huyện
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Phạm Hồng Kiêu- UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBND tra Huyện ủy
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
Thứ 5 ngày 02/02  
7h30 Làm việc tại cơ quan  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lương Thị Hạnh Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
8h00 Thăm và làm với xã Trung Tiến  Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Thành Phó Bí thư Huyện ủy.
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
8h00 Dự Hội nghị chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ các xã Hội trường tầng 2 UBND huyện   Đ/c Lê Hồng Quang Chủ tịch UBND huyện.
14h00 Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng
   
Hội trường tầng 2 UBND huyện  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Khanh- UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT UBMTTQ huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Phạm Hồng Kiêu- UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBND tra Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
8h00 Dự Hội nghị chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ các xã Hội trường tầng 2 UBND huyện   Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
14h00 Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng
   
Hội trường tầng 2 UBND huyện  
8h00 Dự Hội nghị chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ các xã Hội trường tầng 2 UBND huyện   Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
14h00 Dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng
   
Hội trường tầng 2 UBND huyện  
Thứ 6 ngày 03/02
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lương Thị Hạnh Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Thành Phó Bí thư Huyện ủy.
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Lê Hồng Quang
CT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Hà Xuân Khanh- UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT UBMTTQ huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Phạm Hồng Kiêu- UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBND tra Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy   Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở Huyện ủy  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Hoàng Văn Sơn
PCT HĐND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan  
7h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan