Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2021 CỦA Đ/C HOÀNG VĂN SƠN - PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)
       
Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị
tham mưu
Thứ 2 ngày 11/01
07h30 Tiếp công dân Trụ sở cơ quan   
13h30 Dự Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021   Hội trường UBND huyện
Thứ 3 ngày 12/01
07h30 Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025 NVH xã Trung Thượng  
13h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
Thứ 4 ngày 13/01
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
Thứ 5 ngày 14/01
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
Thứ 6 ngày 15/01      
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan   
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 

 

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2021 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)
         
Thời gian Nội dung Địa điểm Đơn vị
tham mưu
Người chủ trì/tham dự
Thứ 2 ngày 11/01
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h30 Chủ trì Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021   Hội trường
UBND huyện
VP HĐND&UBND  
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h30 Dự Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021   Hội trường
UBND huyện
VP HĐND&UBND
07h30 Dự khai mạc Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Hội trường Cục Thống kê Thanh Hóa Chi cục Thống kê Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h30 Dự Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021   Hội trường
UBND huyện
VP HĐND&UBND
Thứ 3 ngày 12/01
10h00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự công tác cán bộ Trung tâm
 Hội nghị 25B
  Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h00 Đi công tác  TP Thanh Hóa  
07h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
Thứ 4 ngày 10/01
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
Thứ 5 ngày 14/01
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
Thứ 6 ngày 15/01
07h30 Tiếp Công dân Phòng Tiếp công dân - Công sở UBND huyện Ban tiếp công dân Lương Tiến Thành
CT UBND huyện
13h00 Tiếp Công dân Phòng Tiếp công dân - Công sở UBND huyện Ban tiếp công dân
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Chu Đình Trọng
PCT TT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan 
07h30 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan    Trương Trọng Tuấn
PCT UBND huyện
13h00 Làm việc tại cơ quan Trụ sở cơ quan