Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

 

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 44 (TỪ NGÀY 25/10/2021 -29/10/2021)

Thứ 2 ngày 25/10/2021

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị

tham mưu

Lãnh đạo chủ trì/tham dự

 
 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

7h30

Họp trực tuyến Hội nghị quán triệt, phổ biến các luật mới

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Hà Xuân Khanh - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQ huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban TG, GĐ TT CT huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

7h00

Chủ trì Hội nghị Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến các luật mới

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

Phòng Tư pháp

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó CT TT UBND huyện

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Thứ 3 ngày 26/10/2021

 

7h30

Dự Hội nghị Đảng ủy Dân đảng

Hội trường tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

7h30

Dự Hội nghị Đảng ủy Dân đảng

Hội trường tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

8h00

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết chuyên đề và Chương trình của Huyện ủy

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

TT Đảngủy UBND huyện

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 

14h00

Chủ trì Hội nghị Ủy viên UBND huyện tháng 10

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

Văn phòng HĐND&UBND

 

7h30

Dự Hội nghị Đảng ủy Dân đảng

Hội trường tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Hà Xuân Khanh - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

13h00

                 Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

8h00

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết chuyên đề và Chương trình của Huyện ủy

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

TT Đảngủy UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

13h00

                 Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

 

7h30

Dự Hội nghị Đảng ủy Dân đảng

Hội trường tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

13h00

                 Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

7h30

Dự Hội nghị Đảng ủy Dân đảng

Hội trường tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQ huyện

 

13h00

Dự hội nghị sinh hoạt chi bộ tại bản Xầy, xã Trung Hạ

Xã Trung Hạ

 

7h30

Dự Hội nghị Đảng ủy Dân đảng

Hội trường tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban TG, GĐ TT CT huyện

 

13h00

Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ Nội vụ

Trung tâm Chính trị

 

8h00

Chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết chuyên đề và Chương trình của Huyện ủy

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

TT Đảngủy UBND huyện

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó CT TT UBND huyện

 

14h00

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện tháng 10

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

Văn phòng HĐND&UBND

 

8h00

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết chuyên đề và Chương trình của Huyện ủy

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

TT Đảngủy UBND huyện

Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch  UBND huyện

 

14h00

Dự Hội nghị Ủy viên UBND huyện tháng 10

Hội trường Tầng 2, Trụ sở UBND huyện

Văn phòng HĐND&UBND

 

Thứ 4 ngày 27/10/2021

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 

7h30

Triển khai Nghị quyết của Đảng bộ huyện tại xã Trung Xuân

Xã Trung Xuân

 

Đ/c Hà Xuân Khanh - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

7h30

Kiểm tra công tác dân vận tại xã Tam Thanh

Xã Tam Thanh

 

Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQ huyện

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

7h30

Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ hội Cựu Chiến Binh cơ sở

Trung tâm Chính trị

 

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban TG, GĐ TT CT huyện

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó CT TT UBND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Thứ 5 ngày 28/10/2021

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Cả ngày

Tiếp công dân

Phòng Tiếp dân, Trụ sở UBND huyện

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 

Cả ngày

Họp giao ban Nội chính

Trụ sở Huyện ủy

Hội trường tầng 2,

 

Đ/c Hà Xuân Khanh - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

7h30

Tập huấn công tác kiểm tra tại Trung tâm

Chính trị

Trung tâm Chính trị

 

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

13h00

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQ huyện

 

Cả ngay

Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ hội Cựu Chiến Binh cơ sở

Hội trường Tầng 2, Trụ sở Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban TG, GĐ TT CT huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó CT TT UBND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

 

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Thứ 6 ngày 29/10/2021

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Vũ Văn Đạt - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Hà Xuân Khanh - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở UBND huyện

 

Đ/c Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở Huyện ủy

 

Đ/c Lê Đình Xuân - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, CT UBMTTQ huyện

 

Cả ngày

Dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ hội Cựu Chiến Binh cơ sở

Trung tâm Chính trị

 

Đ/c Trịnh Vinh Lực - UVBTV, Trưởng ban TG, GĐ TT CT huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

Đ/c Chu Đình Trọng - UVBTV, Phó CT TT UBND huyện

 

Cả ngày

Làm việc tại cơ quan

Trụ sở cơ quan

 

Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện