Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN TUẦN 16 (TỪ NGÀY 12/4/2021 - 16/4/2021)
           
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì/tham dự Bộ phận
tham mưu
THỨ BA
Ngày 13/4/2021
07h00 Kiểm tra tiến độ thi công đường giao thông từ bản Hiềng đi Sa Ná - Son Xã Na Mèo Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy; CT UBND huyện; Văn phòng HĐND&UBND; phòng KH&HT, BQLDADDTXD
07h30 Đi thăm, làm việc và chúc Tết huyện Sầm Tớ (Lào) Trạm liên ngành Sốp Phưa Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
Đ/c Chu Đình Trọng - Phó CT UBND huyện
Văn phòng Huyện ủy; VP HĐND&UBND huyện
THỨ NĂM
Ngày 15/4/2021
08h00 Họp Ban Thường vụ Huyện ủy Hội trường tầng 2, trụ sở Huyện ủy Đ/c Vũ Văn Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Văn phòng
Huyện ủy
THỨ SÁU
Ngày 16/4/2022
08h00 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Đại biểu HĐND huyện Hội trường tầng 3, trụ sở Huyện ủy Đ/c Vũ Văn Đạt, TUV, Bí thư Huyện ủy;
Đ/c Lương Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy;
Đ/c Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch UB MTTQ huyện;
Đ/c Phạm Hồng Kiêu - Chủ nhiệm UB Kiểm tra;
Đ/c Trịnh Vinh Lực - Trưởng ban Tuyên giáo, GĐ TT Chính trị huyện.
Ủy ban MTTQ huyện