Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

 DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

                                                                      TUẦN 33, TỪ NGÀY 03/8/2020 ĐẾN NGÀY 07/8/2020

                                                                                                                        

Thời gian

Nội dung

Phòng, ban tham mưu

Địa điểm

 

Người chủ trì/tham dự

Thứ 2 ngày 10/8

08h00

Dự HN cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự công tác cán bộ

 

Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh

              

         Lương Tiến Thành

     PBTHU - CT UBND huyện

13h30

 

 

 

07h00

Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm học 2020

 

Trường THPT

             Chu Đình Trọng

PCT UBND huyện

13h30

07h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

              Nguyễn Văn Bình

  PCT UBND huyện

13h00

Thứ 3 ngày 11/8

07h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

            

              Lương Tiến Thành

     PBTHU - CT UBND huyện

13h30

08h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

              Chu Đình Trọng

PCT UBND huyện

14h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

08h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

              Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

14h00

Thứ 4 ngày 12/8

07h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

           Lương Tiến Thành

     PBTHU - CT UBND huyện

13h30

07h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

                Chu Đình Trọng

PCT UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

07h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

            Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

13h30

Thứ 5 ngày 13/8

07h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

 

              Lương Tiến Thành

     PBTHU - CT UBND huyện

13h30

07h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

                Chu Đình Trọng

PCT UBND huyện

          13h30

07h00

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

              Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

         13h30

Thứ 6 ngày 07/8

         07h30

HN Giao ban BCĐ phòng chống dịch covid-19

Y tế

Hội trường nhà khách Lào

            Lương Tiến Thành

     PBTHU - CT UBND huyện

         

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

07h30

HN Giao ban BCĐ phòng chống dịch covid-19

Y tế

Hội trường nhà khách Lào

             Chu Đình Trọng

PCT UBND huyện

13h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

          07h30

Làm việc tại cơ quan

 

Công sở cơ quan

              Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

13h30