Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
311 người đã bình chọn
244 người đang online

Lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy huyện Quan Sơn năm 2021

100%

 

THÔNG BÁO

lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021

-----

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Quyết định số 264-QĐ/HU, ngày 04/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Nội quy tiếp công dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại phòng tiếp công dân huyện; thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021 như sau:

I. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ HẰNG THÁNG

STT

Tháng

Ngày tiếp công dân

 1.  

Tháng 1

25 (thứ Hai)

 1.  

Tháng 2

25 (thứ Năm)

 1.  

Tháng 3

25 (thứ Năm)

 1.  

Tháng 4

27 (thứ Ba)

 1.  

Tháng 5

27 (thứ Năm)

 1.  

Tháng 6

24 (thứ Năm)

 1.  

Tháng 7

26 (thứ Hai)

 1.  

Tháng 8

25 (thứ Tư)

 1.  

Tháng 9

23 (thứ Năm)

 1.  

Tháng 10

25 (thứ Hai)

 1.  

Tháng 11

25 (thứ Năm)

 1.  

Tháng 12

29 (thứ Tư)

Trường hợp vì lý do khách quan, đồng chí bí thư Huyện ủy không thể tiếp công dân theo lịch đã thông báo, thì có thể thay đổi sang thời gian khác phù hợp.

II. ĐỊA ĐIỂM

- Hội trường tầng 2 Huyện ủy Quan Sơn;

- Địa chỉ: Khu IV, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

III. THỜI GIAN

1. Lịch mùa Hè:

- Buổi sáng:

Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

 

- Buổi chiều:

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Lịch mùa Đông:

- Buổi sáng:

Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

 

- Buổi chiều:

Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết.

  °