Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021

100%

1. Đ/c Vũ Văn Đạt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Năm sinh: 1976; Quê quán: Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

2. Đ/c Lương  Thị Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Năm sinh:  1976; Quê quán: Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

3. Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Năm sinh:  1977; Quê quán: Sơn Thủy, Quan Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

4. Đ/c Hà Xuân Khanh - UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận

Năm sinh:  1966; Quê quán: Phú Lệ, Quan Hóa, Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

5. Đ/c Trịnh Vinh Lực - UV BTV HU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Năm sinh:  1975; Quê quán:  Xuân Thành,Thọ Xuân, Thanh Hóa

Dân tộc: kinh, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

6. Đ/c Phạm Hồng Kiêu - UV BTV HU, Chủ nhiệm Ủy ban KT Huyện ủy

Năm sinh:  1968; Quê quán: Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

7. Đ/c Hoàng Văn Sơn - UV BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Năm sinh: 1970; Quê quán: Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

8. Đ/c Chu Đình Trọng - UV BTV HU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

Năm sinh:  1977; Quê quán:  Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Dân tộc: kinh, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

9. Đ/c Trương Trọng Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Năm sinh:  1982; Quê quán:  Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Dân tộc: kinh, tôn giáo: Không; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Học hàm, học vị: Thạc sỹ; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
121 người đã bình chọn
273 người đang online