Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa làm việc tại huyện Quan Sơn

Đăng ngày 22 - 03 - 2023
100%

Sáng 21/3/2023, Đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo Tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Đại tá Lê Văn Diện - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ huyện Quan Sơn. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí Đỗ Xuân Lâm - Phó Trưởng phòng 2, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Thanh Bình - Chánh Thanh tra Quốc phòng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

        Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Huyện Quan Sơn có các đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; Chánh án Tòa án Nhân dân huyện; Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

        Phát biểu mở đầu, đồng chí Đại tá Lê Văn Diện - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi làm việc. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, các cơ quan chức năng có liên quan. Để đảm bảo các nội dung, yêu cầu của đợt kiểm tra, giám sát, đồng chí đề nghị BTV Huyện uỷ, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. Đề nghị huyện Quan Sơn sớm thành lập BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực của huyện, thể hiện rõ tinh thần, quyết tâm chính trị, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

Đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc

        Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn huyện do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày nêu rõ: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời tập trung ban hành các nghị quyết, chỉ thị có tính chất xuyên suốt cả nhiệm kỳ; giải quyết những việc khó, tồn đọng, kéo dài nhiều năm, nhất là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực để phòng ngừa chung. Chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, nỗ lực hơn nữa, khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những điểm nghẽn đang là rào cản đối với sự phát triển của huyện. Tập trung giải quyết các dự án đầu tư chậm tiến độ, vấn đề quy hoạch; thực hiện quy hoạch sử dụng đất, nợ xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường... Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường… Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả; việc công khai, minh bạch trong hoạt động được các cấp, ngành thực hiện nghiêm; việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định. Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng đối với địa phương, đơn vị, nhất là việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, thu hồi tiền, tài sản là không có. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của huyện trong thời gian sớm nhất. Những kết quả đạt được trong công tác này những năm qua đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

        Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đưa ra một số hạn chế, như: Công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra, kinh tế - xã hội; công tác phát hiện xử lý tham nhũng, tiêu cực ở một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; công tác tự kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đạt kết quả còn khiêm tốn… 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

        Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Lê Văn Diện - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận và chúc mừng kết quả đạt được của huyện Quan Sơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và người đứng đầu cơ quan đơn vị quán triệt sâu sắc, nắm vững và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như của tỉnh về PCTN,TC; đẩy mạnh công tác giáo dục về PCTN,TC, nhất là giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, báo chí và Nhân dân vào việc phát hiện, đấu tranh PCTN,TC; làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính với xử lý hình sự; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý. 

        Đồng chí trưởng Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, thông qua kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN,TC tại huyện Quan Sơn để phát huy ưu điểm, phát hiện những hạn chế khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để từ đó có biện pháp chủ động chấn chỉnh khắc phục hoặc kiến nghị với Ban chỉ đạo Tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tại huyện Quan Sơn nói riêng, cũng như cả tỉnh Thanh Hóa nói chung. 

        Đoàn công tác cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, đồng thời, kiến nghị với các cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để nâng cao công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

        Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy cảm ơn Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra mặt còn hạn chế trong công tác PCTN,TC trên địa bàn huyện; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Thành viên Đoàn công tác, đặc biệt ý kiến kết luận của đồng chí trưởng Đoàn công tác để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN, TC trên địa bàn huyện Quan Sơn thời gian tới.

Tin, ảnh: Bùi Đông

         Trung tâm VHTT-TT&DL

<

Tin mới nhất

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" tại xã Trung Hạ(26/05/2023 2:28 CH)

Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Tam Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.(25/05/2023 6:10 CH)

Lễ an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm(25/05/2023 4:30 CH)

Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Dân Đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025(24/05/2023 6:26 CH)

UBND huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023(24/05/2023 3:27 CH)

Khai giảng lớp chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" năm 2023.(24/05/2023 9:49 SA)

Đón 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước(23/05/2023 4:03 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU XÃ TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023(19/05/2023 11:13 SA)

Thanh Hóa Kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam(18/05/2023 11:13 SA)

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm...(10/05/2023 8:41 SA)

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy(09/05/2023 4:25 CH)

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt thường kỳ tháng 4 Chi bộ bản Lầm, xã Trung Tiến(28/04/2023 2:57 CH)

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở năm 2023(28/04/2023 10:18 SA)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    449 người đang online