Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
254 người đã bình chọn
3506 người đang online

Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đăng ngày 16 - 02 - 2023
100%

1. Văn bản triển khai lấy ý kiến: 196/UBND-TNMT

2. Dự thảo Luật đất đai ( Sửa đổi): Dự thảo

3. Kế hoạch lấy ý kiến của UBND tỉnh: 11/KH-UBND

4. Kế hoạch lấy ý kiến của UBND huyện: 23/KH-UBND

5. 170/NQ-CP

6. 671/NQ-UBTVQH15

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).(16/02/2023 2:33 CH)

  Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện...(25/07/2022 9:19 CH)

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản(01/03/2022 10:19 SA)

  Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR(09/07/2021 8:12 SA)

  Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số(07/09/2020 4:15 CH)

  Mã bưu chính tỉnh Thanh Hóa(01/09/2020 10:34 SA)

  Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thông tin và truyền thông đối ngoại(15/08/2020 8:46 CH)