Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
265 người đã bình chọn
3648 người đang online

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
100%

Thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 và Kế hoạch số 07/KH-HĐND, ngày 15/8/2023 về giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát huyện đồng chủ trì buổi làm việc

 

Sáng ngày 9/11/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh văn phòng đất đai huyện về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy. Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát huyện đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có đồng chí Lê Đình Xuân - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát huyện; các thành viên Đoàn giám sát huyện; Lãnh đạo, chuyên viên phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Lãnh đạo phòng NN&PTNT, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Giám đốc BQLRPH huyện; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Lãnh đạo phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện thông qua Dự thảo báo cáo 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện thông qua Dự thảo báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2023; giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện từ ngày 6 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Huyện nói chung và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân nói riêng đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức; công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng quy định; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương từng bước được quan tâm, phù hợp với quy hoạch chung của huyện, góp phần hạn chế được tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng…Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện, từ năm 2020 đến tháng 8 năm 2023 tổng diện tích cấp 11.005,51 ha, diện tích đã cấp 9,41 ha, đạt tỷ lệ 0,09 %; diện tích còn lại chưa cấp 10.996 ha. Tổng số hộ cấn cấp sổ 2.269 hộ; số hộ đã cấp sổ 24 hộ, đạt tỷ lệ 1,06%; số hộ chưa cấp 2.245 hộ; có 489 hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp không thuộc đất của Ban QLRPH Quan Sơn, với tổng diện tích 4,61 ha; có 287 hộ gia đình cá nhân cấp trồng lấn lên đất của Ban QLRPH Quan Sơn với diện tích 19,67 ha. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ ngày 6/8/2021 đến 30/8/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 127 hồ sơ cấp mới, 71 hồ sơ cấp lần đầu, 56 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy CNQSDĐ…

Tuy nhiên, tiến độ, quy trình và kết quả cấp giấy vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện trách nhiệm của một số UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy chứng nhận QSD đất còn hạn chế, chưa chặc chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn chưa kịp thời; công chức địa chính một số xã còn hạn chế về trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng dẫn đến lúng túng trong thực hiện hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân…

Thành viên Đoàn giám sát, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát, các đại biểu đóng góp các ý kiến và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ; lãnh đạo phòng TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai, Hạt kiểm lâm, Ban QLRPH Quan Sơn giải trình làm rõ và đề ra giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cấp GCNQSDĐ theo hệ thống bản đồ đo đạc chính quy trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Tài nguyên nà Môi trường huyện phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường rà soát lại diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận QSD cụ thể theo từng năm để có giải pháp kịp thời cấp sổ cho người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức sâu rộng để người dân biết thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ trong công tác cấp mới, cấp đổi GCNQSDĐ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo sự liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, nâng cao sự hài lòng của người dân, hạn chế phát sinh vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Đối với các vấn đề khó khăn của xã và người dân liên quan đến quy trình hồ sơ thủ tục, đề nghị xã tiếp tục có hướng dẫn, giải thích cụ thể, rõ ràng về quy trình hồ sơ để người dân hiểu.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát huyện, phát biểu kết luận 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND huyện và tất cả các ý kiến của đại biểu, đồng chí đề nghị  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến mà các thành viên trong Đoàn chỉ ra. Đồng thời trong thời gian tới, Phòng tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất đai, công tác lập kế hoạch, sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện; Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND xã với các Phòng, ban chuyên môn huyện trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai. Thường xuyên kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện; cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai cho các tầng lớp nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy trình trong quản lý đất đai và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; qua đó tạo sự ổn định và phát huy, khai thác các tiềm năng, lợi thế về đất đai của địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức cấp huyện, cấp xã để làm tốt khâu hồ sơ ban đầu, tránh trả hồ sơ gây phiền hà cho người dân.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện

 

 

 

 

<

Tin mới nhất

Phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023(22/11/2023 10:00 SA)

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về tình hình cấp giấy chứng nhận...(09/11/2023 5:38 CH)

Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu...(27/10/2023 2:44 CH)

Ban Dân tộc HĐND huyện Quan Sơn kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...(27/10/2023 11:15 SA)

Đoàn giám sát HĐND huyện, giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn...(16/10/2023 9:39 CH)

Bí thư huyện ủy Quan Sơn thăm doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn huyện(12/10/2023 9:02 SA)

Hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2023–2024 và triển khai công tác tiêm phòng...(10/10/2023 4:10 CH)

Đoàn giám sát Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, giám sát về thi hành pháp luật và xử lý vi phạm...(07/10/2023 11:31 SA)

Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị...(06/10/2023 5:44 CH)

UBND huyện Quan Sơn chỉ đạo tập trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, ổn định cuộc sống người dân(29/09/2023 6:24 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023(26/09/2023 6:59 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường...(25/09/2023 4:08 CH)

Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ 9 tháng đầu năm 2023(20/09/2023 5:57 CH)

Hội nghị thực hiện giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án năm 2023(19/09/2023 5:39 CH)

Phòng NN&PTNT huyện xây dựng Vườn ươm cây xanh góp phần giữ vững tiêu chí nông thôn mới(15/09/2023 4:19 CH)

Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1, năm 2023(15/09/2023 9:42 SA)

    °