Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
263 người đã bình chọn
2022 người đang online

Thông tin, tuyên truyền Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Quan Sơn

Đăng ngày 28 - 07 - 2022
100%

Ngày 28/8/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 1494/UBND-VHTT về việc thông tin, tuyên truyền Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Quan Sơn. Công văn gửi Trưởng các phòng, đơn vị; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

Nội dung Công văn sau: 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06); Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị cấp huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường hoạt động tuyên truyền Đề án 06 với nội dung như sau:

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 đối với xã hội: Tuyên truyền, phổ biến nội dung thông tin Dữ liệu dân cư có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính; nhận thức đầy đủ và sử dụng tiện ích, ứng dụng phục vụ giao dịch trên không gian mạng góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho đất nước. Tuyên truyền mục tiêu của Đề án 06 của Chính phủ là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

- Tuyên truyền quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi triển khai Đề án 06: Tập trung tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết được lợi ích thiết thực, tích cực tham gia 25 dịch vụ công thiết yếu và việc cấp số định danh điện tử cho công dân. Tuyên truyền vận động mạnh mẽ về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp đến từng đối tượng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa toàn xã hội, hưởng ứng và tham gia cùng Đảng và chính quyền thực hiện thành công Đề án 06 của Chính phủ. Thông tin tuyên truyền về việc hệ thống định danh và xác thực điện tử được đưa vào sử dụng sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bảo đảm thông tin, dữ liệu điện tử chỉ cần cung cấp, số hóa một lần, tạo sự minh bạch, rõ ràng, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm (rửa tiền, gian lận thương mại, lừa đảo…) trên không gian mạng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại… Thông tin về lộ trình triển khai của Đề án 06.

Theo đó, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ Căn cước công dân thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật thông tin:

+ Công dân khi thực hiện các dịch vụ công (đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia) các thông tin cá nhân sẽ được tự điền thông tin vào các biểu mẫu (form) đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết;

+ Công dân có thể cung cấp, chia sẻ, đảm bảo chính xác thông tin của mình với bên thứ 3 thông qua quét mã QRcode hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ 3 đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử;

+ Công dân có thể thay thế Căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế…;

+ Công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền…). Tuyên truyền về kết quả thực hiện việc triển khai kết nối thông tin chính thức của Bộ Công an đối với 05 đơn vị: Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tích hợp thẻ Bảo hiểm Y tế lên thẻ Căn cước công dân gắn chíp); Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính (sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế); Bộ Giáo dục và Đào tạo (nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tuyến); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đăng ký hợp đồng mua bán điện); Bộ Y tế (dữ liệu tiêm chủng). Thông tin về kế hoạch triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu Giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện của Bộ Giao thông Vận tải; Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp; Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ Căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng, giáo dục, quản lý cán bộ công chức… trên nền tảng công nghệ sinh học để cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực điện tử và phục vụ các chính sách an sinh xã hội, người có công đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả. Thông tin về các hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại các địa phương trong việc sử dụng tài khoản định danh, các tiện ích thông qua thẻ Căn cước công dân, ứng dụng VNEID; hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp; kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: Phối hợp với ngân hàng chi trả trợ cấp, hỗ trợ người cao tuổi, người có công...

2. Hình thức tuyên truyền

- Thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã; Trang thông tin điện tử huyện, xã; Thông tin tuyên truyền lưu động; qua tờ rơi; qua các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook).

- Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung thực hiện các nội dung trọng tâm của Đề án 06 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thông qua các hội nghị sinh hoạt của bản, khu phố; Hướng dẫn của Tổ công nghệ số cộng đồng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện

- Xây dựng chuyên mục phát thanh thông tin tuyên truyền về Đề án 06, định kỳ tuần 2 lần duy trì đến hết năm 2022. Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện các nội dung liên quan triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn.

- Phối hợp với Công an huyện lựa chọn các xã, đơn vị có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 hiệu quả để thông tin tuyên truyền biểu dương. Đồng thời cũng phản ánh các đơn vị triển khai thực hiện không tốt.

- Phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan thông tin tuyên truyền cụ thể nội dung, tiện ích, cách đăng nhập của 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án số 06 của Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền cụ thể về Đề án 06 của Chính phủ dựa trên tình hình thực tế tại từng địa phương.

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của đơn vị, hướng dẫn tiện ích, cách tra cứu, đăng nhập 25 dịch vụ công thiết yếu trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử của đơn vị; chỉ đạo bộ phận chuyên môn thông tin tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy đến tận khu dân cư nhất là vùng sâu, vùng xa; Chia sẻ trên zalo, Facebook.

- Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền Đề án 06 phù hợp, nhất là giúp người dân hiểu biết, sử dụng, thực hiện được 25 dịch vụ công thiết yếu.

- Tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các bản, khu phố để Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn trực tiếp từng hộ dân sử dụng, thực hiện dịch vụ công thiết yếu đạt hiệu quả. Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các Trưởng các phòng, đơn vị; Giám đốc trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thông tin tuyên truyền về Đề án 06 của Chính phủ qua phòng VH&TT huyện./.

<

Tin mới nhất

BỘ NHẬN DIỆN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023(09/10/2023 7:19 SA)

Xã Trung Hạ tập huấn, hướng dẫn đăng ký, cài đặt ứng dụng phục vụ chuyển đổi số năm 2023(18/04/2023 3:48 CH)

Tập huấn, hướng dẫn đăng ký, cài đặt ứng dụng phục vụ chuyển đổi số cấp xã năm 2023(13/04/2023 9:28 CH)

Ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông: Giải pháp hiệu quả để chuyển đổi số các đài truyền...(29/03/2023 8:28 SA)

Mô hình chuyển đổi số là gì? Ứng dụng của mô hình chuyển đổi số(13/12/2022 7:17 SA)

Thanh Hóa: Khu phố Păng, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn với câu chuyện “chuyển đổi số”(12/10/2022 9:49 SA)

Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số tại Sơn Hà(28/08/2022 5:19 CH)

UBND xã Tam Thanh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn kỹ năng chuyển đổi số(25/08/2022 4:54 CH)

Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo: Bài 3: Cần gì để thành công(25/08/2022 8:33 SA)

Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số tại Tam Lư(24/08/2022 5:30 CH)

Xây dựng hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng(12/08/2022 11:10 SA)

Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp xã và Tổ công nghệ...(11/08/2022 4:47 CH)

Hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi số thị trấn Sơn Lư(10/08/2022 5:06 CH)

Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh(04/08/2022 7:30 CH)

Thông tin, tuyên truyền Đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Quan Sơn(28/07/2022 4:57 CH)

UBND thị trấn Sơn Lư tổ chức tập huấn chuyển đổi số(28/07/2022 9:42 SA)

    °