Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Tiểu ban Khánh tiết, Thi đua, Tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ huyện triển khai nhiệm vụ

Đăng ngày 15 - 06 - 2022
100%

Sáng ngày 14/6/2022, đồng chí Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Tiểu ban Khánh tiết, Thi đua, Tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quan Sơn năm 2022 chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban.

Thành viên Tiểu ban tham dự Hội nghị phân công nhiệm vụ

        Theo nhiệm vụ được phân công, Tiểu ban Khánh tiết, Thi đua, Tuyên truyền đã xây dựng dự thảo các văn bản: Kế hoạch đảm bảo khánh tiết, ma-két, loa máy và tuyên truyền trực quan; Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng; xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong viêc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định.

Đồng chí Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Tiểu ban kết luận hội nghị

        Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Tiểu ban cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo phương án, kế hoạch; đồng thời đề nghị cơ quan thường trực của Tiểu ban là Bộ Chỉ huy quân sự huyện cần tập trung hoàn chỉnh các loại văn bản để ban hành theo đúng tiến độ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các phòng, ban, đơn vị liên quan ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền diễn tập đảm bảo các quy định về bảo mật và bí mật quân sự. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thành viên Tiểu ban và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bám sát kế hoạch, mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc diễn tập; tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

                                                                                                      Kim Chung

<

Tin mới nhất

Công an huyện ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tư, an toàn...(6/20/2022 10:08 PM)

Hội nghị trực tuyến sơ kết, tổng kết các kế hoạch, chuyên đề lớn của tỉnh về công tác phòng cháy,...(6/17/2022 9:31 AM)

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước(6/16/2022 3:05 PM)

Khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022(6/16/2022 7:38 AM)

Tiểu ban Khánh tiết, Thi đua, Tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ huyện triển khai nhiệm vụ(6/15/2022 8:37 AM)

Phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng(6/14/2022 8:22 AM)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2022 của Tiểu ban văn kiện khối chính quyền(6/13/2022 3:02 PM)

Họp Ban tổ chức, các tiểu ban và UBND các xã, thị trấn hội thao trung đội dân quân cơ động huyện...(6/10/2022 4:48 PM)

Bế mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan, tổ chức năm 2022(6/9/2022 11:10 AM)

Hội nghị công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chính trị viên Ban CHQS huyện(6/7/2022 4:30 PM)

Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy(6/4/2022 3:19 PM)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 01 năm thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng...(5/25/2022 11:11 AM)

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(5/18/2022 10:58 AM)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
375 người đang online