Huyện Quan Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
100%

Chiều 5-5, Huyện ủy Quan Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Quan Sơn và các xã, thị trấn trong huyện.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TU, ngày 12-3-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn huyện Quan Sơn đã có những bước chuyển biến tích cực, rõ nét.

Đại biểu dự hội nghị.

Cụ thể, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 10 năm qua, huyện đã mở 161 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và các lớp chuyên đề theo quy định cho 12.064 lượt học viên. Trong đó phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 11 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 1.310 học viên; 2 lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên với 204 học viên; 1 lớp bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính cho 41 học viên và 1 lớp cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với 77 học viên. Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tiếp tục được đổi mới, quy trình thực hiện ngày càng chặt chẽ. Từ năm 2012 đến nay toàn huyện đã bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được 1.126 lượt cán bộ.

Đội ngũ cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn chức danh; tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ được nâng lên, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm.

Đại biểu dự hội nghị.

Xác định việc điều động, luân chuyển cán bộ là chủ trương quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, từ năm 2012 đến nay toàn huyện đã luân chuyển được 52 lượt cán bộ ở các cấp. Trong đó, từ tỉnh về huyện 7 lượt cán bộ; từ huyện lên tỉnh 9 lượt cán bộ, huyện sang huyện 3 lượt cán bộ; từ huyện về xã 19 lượt cán bộ; từ xã lên huyện 7 lượt cán bộ, từ xã này sang xã khác 18 lượt cán bộ. Nhiều địa phương sau khi có cán bộ điều động, luân chuyển về thì tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển rõ nét, bộ mặt nông thôn đổi thay, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, huyện Quan Sơn có 136 cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan đảng, đoàn thể cấp huyện và cơ quan UBND huyện; 286 cán bộ, công chức cấp xã; 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 319 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, huyện Quan Sơn đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ bản chuẩn hóa về chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng động và sáng tạo trong hoạt động thực tiễn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tai hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế và bàn giải pháp trong về nâng cao hiệu quả công tác cán bộ trong thời gian tới. Theo đó, các cấp ủy đảng huyện Quan Sơn tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII cũng như các quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tăng cường củng cố, kiện toàn và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chủ động rà soát và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo. Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ, đưa công tác này trở thành nền nếp thường xuyên trong công tác cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ...

<

Tin mới nhất

Đảng ủy xã Trung Tiến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng xã khóa III, nhiệm...(31/05/2023 5:43 CH)

Đảng ủy UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm...(31/05/2023 4:43 CH)

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại...(30/05/2023 1:51 CH)

Đảng ủy xã Tam Lư sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025(30/05/2023 9:52 SA)

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ xã Sơn Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/05/2023 5:03 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" tại xã Trung Hạ(26/05/2023 2:28 CH)

Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Tam Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.(25/05/2023 6:10 CH)

Lễ an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm(25/05/2023 4:30 CH)

Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Dân Đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025(24/05/2023 6:26 CH)

UBND huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023(24/05/2023 3:27 CH)

Khai giảng lớp chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" năm 2023.(24/05/2023 9:49 SA)

Đón 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước(23/05/2023 4:03 CH)

HỘI NGHỊ BAN CHỈ ĐẠO DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU XÃ TRONG KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023(19/05/2023 11:13 SA)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    494 người đang online