Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Hội nghị sơ kết mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố và việc thực hiện phân công cấp ủy viên cấp trên, cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ bản, khu phố

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
100%

Sáng ngày 05/5/2022, Huyện ủy Quan Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2022 và việc thực hiện phân công cấp ủy viên cấp trên, cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ bản, khu phố.

        Dự hội nghị, về phía tỉnh có các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; về phía huyện Quan Sơn có đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;; các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí cán bộ, công chức được cử sinh hoạt chi bộ bản, khu phố; lãnh đạo xã, thị trấn và 94 Bí thư kiêm trưởng bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

        Hiện nay, huyện Quan Sơn có 12 đơn vị hành chính (11 xã, 1 thị trấn), trong đó có 94 chi bộ bản, khu phố với 4.136 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa về chủ trương thực hiện mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, khu phố từ Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong 2 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2020-2022) và việc phân công cấp ủy viên cấp, cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ bản, khu phố, triển khai năm 2018 gắn với việc thực hiện mô hình “3+1” (cán bộ, công chức 3 tuần làm việc ở cơ quan, đơn vị, 01 tuần xuống cơ sở) thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, 94 đồng chí được bầu giữ chức vụ Bí thư kiêm trưởng bản, khu phố đã phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng. Cấp ủy viên và cán bộ huyện được phân công dự sinh hoạt chi bộ bản, khu phố đa số đã phát huy được được trách nhiệm của mình trong sinh hoạt chi bộ.

        Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, nội dung phát triển kinh tế, xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững được các đảng viên cùng nhau bàn bạc, tìm hướng đi phù hợp để giúp người dân thay đổi cách nghỉ, cách làm hiệu quả; nội dùng sinh hoạt chi bộ phong phú, phù hợp với tình hình địa phương, nhờ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; đời sống Nhân dân trong huyện ngày một phát triển, thu nhập bình quân đầu người hằng năm đều tăng; số hộ nghèo toàn huyện năm 2017 là 2.406 hộ chiếm 27,20% đến năm 2021 giảm xuống còn 977 hộ chiếm 10,73%. Các chế độ, chính sách và những ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhân dân trong bản cũng được giải quyết kịp thời. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, đã giúp cán bộ gần dân hơn, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; tạo sự gắn kết bền vững giữa Đảng với dân, dân với chính quyền.

        Tại hội nghị, các đại biểu được theo dõi phóng sự “Hiệu quả từ mô hình Bí thư kiêm trưởng bản và việc phân công cấp ủy viên cấp trên, cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ bản, khu phố trên địa bàn huyện”. Những thước phim đã ghi lại một số hình ảnh sinh động về quá trình triển khai và thực hiện mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham luận nêu lên các mặt khó khăn, thuận lợi, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện mô hình.

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hạnh nhấn mạnh: việc thực hiện mô hình Bí thư kiêm trưởng bản và việc phân công cấp ủy viên cấp trên, cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt với chi bộ bản, khu phố đã phát huy được những kết quả tích cực, có sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của các bí thư kiêm trưởng bản được nâng lên; các Chỉ thị, Nghị quyết được triển khai kịp thời; vai trò lãnh đạo của đảng viên được khẳng định, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nhân dân đồng thuận, chung sức đồng lòng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng; diện mạo nông thôn ngày một đổi mới; các lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo…

        Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: việc thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa 100% chức danh Bí thư kiêm trưởng ở huyện Quan Sơn trong điều kiện không ít khó khăn như hiện nay là một thành công lớn. Đồng chí cũng đã chỉ ra các mặt hạn chế trong quá trình thực hiện … Để phát huy hơn nữa mô hình, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hạnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm trưởng bản, khu phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mô hình; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, kỹ năng quản lý điều hành cho cấp ủy viên, cán bộ về nghiệp vụ công tác Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải đảm bảo nguồn nhân sự, có quy định chặt chẽ, đảm bảo phù hợp và sự đồng thuận cao trong nhân dân để tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời quan tâm đến đội ngũ kế cận cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ ở các bản, khu phố có trình độ, năng lực, nhiệt huyết với công việc; nâng cao sự năng động, sự lãnh đạo của chi ủy, đặc biệt là vai trò của bí thư và phó bí thư chi bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng, thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt; ứng dụng công nghệ thông tin trong phố biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện, thời gian để cán bộ cấp trên dự sinh hoạt với chi bộ theo kế hoạch, không gây phiền hà cho cơ sở; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của các cấp, trong đó có 3 Nghị quyết, 3 Chương trình và 1 Kết luận của huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

        Các cấp ủy, cán bộ cấp huyện tiếp tục bố trí thời gian tham gia dự sinh hoạt với các chi bộ bản, khu phố để tạo mối liện hệ gần gũi giữa cán bộ các cấp với  Đảng viên và quần chúng nhận dân; thường xuyên biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo… Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng tin tưởng rằng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, tinh thần lao động, sáng tạo, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện thời gian tới, nhất định huyện Quan Sơn sẽ đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Bí thư kiêm trưởng bản và việc phân công cấp ủy viên cấp trên và cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ bản, khu phố

        Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao khen thưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 12 tập thể chi bộ, 12 cá nhân bí thư kiêm trưởng bản và 16 cá nhân cấp ủy viên cấp trên, cán bộ cấp huyện đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Bí thư kiêm trưởng bản và việc phân công cấp ủy viên cấp trên và cán bộ cấp huyện dự sinh hoạt chi bộ bản, khu phố” trên địa bàn huyện.

                                                                                             Kim Chung - Hà Càng

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường Vụ Huyện ủy mở rộng(6/29/2022 10:02 PM)

Đại Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn lần thứ VII năm 2022(6/29/2022 4:22 PM)

Chi bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025(6/22/2022 4:29 PM)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá...(6/22/2022 8:40 AM)

Việt Nam - Lào: Mối quan hệ đặc biệt được tạo dựng từ trong lịch sử(6/21/2022 1:00 PM)

Huyện Đoàn Quan Sơn sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022(6/20/2022 10:57 PM)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Trung Xuân(6/20/2022 10:41 PM)

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn(6/18/2022 6:23 PM)

Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Trung Thượng(6/18/2022 6:18 PM)

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử xã Sơn Hà(6/16/2022 10:36 PM)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Sơn Lư(6/16/2022 4:43 PM)

Huyện ủy Quan Sơn tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các tổ chức Đảng(6/16/2022 11:02 AM)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Tam Thanh(6/16/2022 8:00 AM)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
369 người đang online