Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Bồi dưỡng chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh" và chuyên đề "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới"

Đăng ngày 28 - 05 - 2022
100%

Ngày 26/5/2022, Trung tâm chính trị Huyện phối hợp với các Đảng bộ Xã Tam Thanh, Tam Lư, tổ chứclớp Bồi dưỡng các chuyên đề “ Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới", "Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2022 cho 200 đảng viên của hai Đảng bộ.

Trong thời gian học tập, học viên được các đồng chí giảng viên Trung tâm chính trị huyện truyền đạt các nội dung: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Thị Lan – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện yêu cầu: đối với giảng viên cần gắn lý luận với thực tiễn làm phong phú bài giảng, đồng thời có những phương pháp phù hợp với học viên, thực hiện tốt các nội dung theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đối với các đồng chí học viên tham gia lớp học ghi chép đầy đủ các nội dung chuyên đề, chấp hành đúng nội quy, quy chế của lớp học đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí đảng viên nắm được những kiến thức cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng để tuyên truyền cho nhân dân hiểu được những chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước ta, ngăn chặn, đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta, đồng thời xây dựng những chuẩn mực, giá trị đạo đức trong thời kỳ mới góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

<

Tin mới nhất

Hội nghị Ban Thường Vụ Huyện ủy mở rộng(6/29/2022 10:02 PM)

Đại Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn lần thứ VII năm 2022(6/29/2022 4:22 PM)

Chi bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2025(6/22/2022 4:29 PM)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá...(6/22/2022 8:40 AM)

Việt Nam - Lào: Mối quan hệ đặc biệt được tạo dựng từ trong lịch sử(6/21/2022 1:00 PM)

Huyện Đoàn Quan Sơn sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022(6/20/2022 10:57 PM)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Trung Xuân(6/20/2022 10:41 PM)

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn(6/18/2022 6:23 PM)

Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Trung Thượng(6/18/2022 6:18 PM)

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử xã Sơn Hà(6/16/2022 10:36 PM)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Sơn Lư(6/16/2022 4:43 PM)

Huyện ủy Quan Sơn tổ chức Hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các tổ chức Đảng(6/16/2022 11:02 AM)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Tam Thanh(6/16/2022 8:00 AM)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
523 người đang online