Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Giới thiệu về Chuyển đổi số và định hướng nhiệm vụ năm 2022

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
100%

Xem nội dung chi tiết tại đây

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Thảo luận giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp(24/05/2022 4:40 CH)

Giới thiệu về Chuyển đổi số và định hướng nhiệm vụ năm 2022(11/05/2022 4:48 CH)

Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá(13/04/2022 10:35 SA)

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương(09/03/2022 7:57 CH)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai...(27/01/2022 7:25 CH)

Xã hội số, công dân số, văn hóa số là gì?(18/01/2022 3:45 CH)

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?(13/01/2022 3:48 CH)

Chuyển đổi số là gì? Xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0(12/01/2022 9:05 SA)

Thanh Hóa ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở,...(10/01/2022 3:55 CH)

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định...(07/01/2022 2:55 CH)

Những câu chuyện về Chuyển đổi số (05/01/2022 2:07 CH)

Bản sửa lỗi Log4Shell có thể dẫn đến các cuộc tấn công DoS(28/12/2021 10:26 SA)

Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số đảm bảo an toàn thông tin, sử dụng dịch vụ bưu...(04/11/2021 6:22 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
193 người đã bình chọn
1716 người đang online