Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá

Đăng ngày 13 - 04 - 2022
100%

Xem nội dung kế hoạch tại đây!

<

Tin mới nhất

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện(6/20/2022 10:55 AM)

Hội nghị tập huấn hướng dẫn, triển khai mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã(6/10/2022 4:32 PM)

Cẩm nang chuyển đổi số(6/8/2022 10:42 AM)

Một số lưu ý khi thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử(6/1/2022 1:49 PM)

Thanh Hóa: Thảo luận giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp(5/24/2022 4:40 PM)

Giới thiệu về Chuyển đổi số và định hướng nhiệm vụ năm 2022(5/11/2022 4:48 PM)

Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá(4/13/2022 10:35 AM)

Chủ trương chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước(4/1/2022 7:51 AM)

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương(3/9/2022 7:57 PM)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai...(1/27/2022 7:25 PM)

Xã hội số, công dân số, văn hóa số là gì?(1/18/2022 3:45 PM)

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?(1/13/2022 3:48 PM)

Chuyển đổi số là gì? Xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0(1/12/2022 9:05 AM)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
679 người đang online