Giới hạn tài liệu ôn tập và nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn năm 2022

Đăng ngày 22 - 12 - 2022
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn năm...(13/01/2023 6:16 CH)

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành...(03/01/2023 9:17 SA)

Giới hạn tài liệu ôn tập và nội dung phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo...(22/12/2022 8:32 SA)

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022(25/11/2022 4:03 CH)

Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp(27/12/2021 10:52 SA)

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quan Sơn năm 2021(22/11/2021 9:15 CH)

Thông báo nội quy và số báo danh thí sinh kỳ xét tuyển viên chức trung tâm DVNN(09/11/2021 5:00 CH)

Thông báo tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 viên chức Trung tâm...(03/11/2021 10:45 SA)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp...(02/11/2021 2:02 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện năm 2021(20/09/2021 9:47 SA)

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp năm 2021(16/09/2021 2:26 CH)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    224 người đã bình chọn
    225 người đang online