Toàn văn bài phát biểu Bế mạc của đồng chí Lương Thị Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI

Đăng ngày 20 - 12 - 2022
100%

Chiều ngày 19/12/2022, HĐND huyện Quan Sơn bế mạc trọng thể kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Trong đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lương Thị Hạnh đã có bài phát biểu bế mạc với nhiều nội dung quan trọng, định hướng, chỉ đạo trong thời gian tới. Sau đây, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Quan Sơn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

        

        Thưa các đồng chí lãnh đạo huyện!

        Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

        Thưa các vị đại biểu HĐND huyện và các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

        Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8 HĐND khóa VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

        Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện về tình hình KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2022 nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; HĐND huyện đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:

        Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, thời tiết biến đổi bất thường; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phục hồi phát triển kinh tế, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

         Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong huyện; tại kỳ họp này, HĐND huyện đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những những mặt làm được, những vấn đề còn hạn chế cần khắc phục trong công tác chỉ đạo, điều hành; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

         Cũng tại kỳ họp, thực hiện chức năng giám sát, HĐND huyện đã nghe và thảo luận báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện; Chất vấn về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, nội dung trả lời chất vấn đã đi thẳng vào vấn đề được đưa ra chất vấn, bám sát thực tế, đúng trọng tâm, trọng điểm; Nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trong thời gian qua.

        Thưa các vị đại biểu!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tạo đà để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới cùng với xu thế chung của cả nước, cả tỉnh, huyện ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự phát triển các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; đây là nhiệm vụ quan trọng của tập thể Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và từng phòng, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong huyện. Vì vậy, ngay sau Kỳ họp, tôi đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

        Một là, Nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ, tận dụng, thời cơ huy động nguồn lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh; đồng thời chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính dài hạn. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, (đặc biệt là 05 NQ, 03 chương trình, 01 kết luận của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025) để nhanh chóng phát huy hiệu quả đi sâu vào thực tiễn cuộc sống.

        Hai là, Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Tận dụng có hiệu quả vùng nguyên liệu cây đặc sản của Quốc gia (vầu, luồng) đã được chứng chỉ rừng cấp quốc tế FSC để thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến nguyên liệu tại chỗ; nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường công tác tích tụ đất đai, kêu gọi doanh nghiệp có uy tín vào liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lũ lụt. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2023, phát huy nguồn lực trong nhân dân, thực hành tiết kiệm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

        Tăng cường rà soát, quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, đề ra các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu; Thực hiện điều hành ngân sách hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp hoạt động ổn định; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.  

        Ba là, Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn ở tất cả các cấp học. Từng bước thay đổi tư duy quản lý tại các đơn vị trường học; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Chú trọng làm tốt công tác quản lý nhà nước về di sản; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa kết hợp với phát triển du lịch. Tổ chức thành công Lễ công bố Di sản Phi vật thể Quốc gia và Lễ hội Mường Xia năm 2023. Nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; có phương án chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Nhân dân đón Tết, mừng xuân mới Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình để “người người có Tết, nhà nhà có Tết”.

        Bốn là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tại các khu vực trọng điểm, 6 xã khu vực biên giới. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân năm 2023 theo chỉ tiêu tỉnh giao. Duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 3 huyện Quan Sơn - Viêng Xay - Sầm Tớ, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới. Thực hiện tốt Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa giữa huyện Quan Sơn với Thành phố Sầm Sơn và huyện Yên Định; tổ chức tốt các hoạt động kết nối, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

        Năm là, Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; hướng việc giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để ngành, địa phương, đơn vị trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả; siết chặt, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, trong thực thi công vụ. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, thật sự có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương gắn với tiếp tục tinh giản biên chế, cơ cấu lại nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp này.

        Sáu là, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và nhân dân trong huyện; tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của huyện.

        Thưa toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý!

        Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu HĐND huyện. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp; HĐND huyện đánh giá cao và hoan nghênh UBND huyện, các Ban HĐND huyện, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Cảm ơn Trung tâm VH, thông tin, thể thao và du lịch huyện đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để Nhân dân các dân tộc trong huyện theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND huyện.

        Ngay sau kỳ họp này yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm; khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua để những quyết sách sớm đi vào cuộc sống. Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp và tiếp tục ghi nhận đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể phối hợp tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại kỳ họp đến cử tri và Nhân dân được biết để theo dõi, giám sát và thực hiện.

        Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện!

        Chúng ta đang bước vào những ngày cuối năm 2022, chuẩn bị đón năm mới 2023, đặc biệt là chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn toàn huyện lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và lời tri ân sâu sắc.

        Nhân dịp trước thềm năm mới, xin chúc các đồng chí lãnh đạo huyện, đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong huyện, đồng bào Quan Sơn đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

        Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa VI.

        Xin trân trọng cảm ơn!

Trung tâm VHTTTT&DL huyện Quan Sơn

<

Tin mới nhất

Sức lan tỏa của tác phẩm "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng" đối với toàn...(03/02/2023 8:38 SA)

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc tại xã Trung Tiến(02/02/2023 9:35 CH)

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng bộ xã Sơn Hà(31/01/2023 5:13 CH)

Lãnh đạo huyện Quan Sơn thăm, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa(21/01/2023 2:28 SA)

Đoàn công tác huyện Viêng Xay (Lào) chúc Tết cổ truyền Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện...(17/01/2023 11:27 SA)

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quan Sơn trao nhà đại đoàn kết tại bản Ngàm xã Sơn Điện, trao quà tết...(14/01/2023 9:43 CH)

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026(13/01/2023 4:04 CH)

Đoàn công tác của huyện thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân 3 bản Mùa Xuân,...(12/01/2023 11:51 SA)

Huyện Quan Sơn tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý...(11/01/2023 5:10 CH)

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy thăm và tặng quà tết cho người nghèo tại xã trung Xuân(11/01/2023 4:02 CH)

Đại hội điểm Hội nông dân xã Trung Thượng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028(11/01/2023 11:42 SA)

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách tại xã Sơn Điện(10/01/2023 3:33 CH)

Công đoàn Tổng cục hải quan, Công đoàn Bộ tài chính, Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa trao 600 suất...(09/01/2023 9:53 SA)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    224 người đã bình chọn
    370 người đang online