Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
292 người đã bình chọn
2847 người đang online

Hội đồng Nghĩa vụ Quân Sự 12 xã thị trấn tập trung công tác tuyển quân

Đăng ngày 09 - 11 - 2022
100%

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân Năm 2023, trong thời gian từ ngày 25/10/2022 đến 25/11/2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân Sự các xã, thị trấn đang tích cực triển khai công tác khám tuyển để lựa chọn ra những thanh niên đủ điều kiện lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

        Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn cùng các cơ quan có thanh niên được nhận lệnh khám tuyến nghĩa vụ quân sự năm 2023 tiến hành khám sức khỏe đúng quy trình, có sự chỉ đạo, giám sát trực tiếp của BCHQS huyện. Công tác kiểm tra, xét duyệt công dân trong độ tuổi nhập ngũ đảm bảo công bằng, chính xác, đúng đối tượng. Những thanh niên đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật tốt sẽ được Hội đồng NVQS các xã, thị trấn lựa chọn để tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại huyện trong thời gian tới. Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu.

        Sau đợt khám sơ tuyển, Ban chỉ huy quân sự huyện và các cơ quan chuyên môn sẽ tổ chức khám đợt 2 cho các thanh niên của 12 xã thị trấn hoàn thiện trước ngày 5/12/2022. Theo kế hoạch trong đợt tuyển quân năm 2023 huyện sẽ tuyển chọn 76 thanh niên đảm bảo các điều kiện được lựa chọn để lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình khám tuyển, Ban chỉ huy quân sự huyện, HĐNVQS các xã, thị trấn luôn theo dõi chặt chẽ. Đảm bảo không để xảy ra sai sót, công tác khám tuyển diễn ra nghiêm túc, đúng các bước quy định.

Cao Dung

<

Tin mới nhất

    °