Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đăng ngày 11 - 01 - 2022
100%

        Sáng ngày 11/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại 798 điểm cầu, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và mở rộng đến xã, phường, thị trấn, thôn, phố với hơn 30.000 đại biểu tham dự.

        Dự tại điểm cầu huyện Quan Sơn có các đồng chí: Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lương Tiến Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các ban, phòng, ngành, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Sơn Lư. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ chủ chốt cấp xã, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã. Toàn huyện có 455 đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 2 Huyện ủy

        Hội nghị được nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp Quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quán triệt, triển khai Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu phòng họp tầng 3 Huyện ủy

        Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 14-NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quán triệt, triển khai Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

        Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 14 NQ/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đại biểu dự tại điểm cầu xã Trung Thượng

        Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 12-KL/TW.

Đại biểu dự tại điểm cầu xã Na Mèo

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kết luận số 13 KL/TW ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; Quán triệt, triển khai Kết luận số 15-KL/TW ngày 30-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 15-KL/TW.

        Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25-9-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW.

        Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

        Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 15-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương (khóa XIII) và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX).

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đại biểu từ tỉnh đến cơ sở đã học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Để thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu ngay sau hội nghị, các các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt các nội dung theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để tính hình thức, làm lướt. Trước mắt, phải gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 ngay từ tháng đầu, quý đầu; phải kiểm soát an toàn, sống thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19…

        Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần phải nâng cao ý thức, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền để thực hiện thành công “mục tiêu kép”, thực hiện tốt công tác tiêm chủng và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ; tuyên truyền vận động người dân không đốt pháo trong dịp tết đến, xuân về.

        Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để cho Nhân dân vui xuân, đón tết trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình. Các huyện, thị, thành ủy phải phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí cấp ủy viên có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện, sớm  đưa các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy vào thực tiễn cuộc sống.

Thùy Chinh

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Mường Mìn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V,...(31/05/2023 6:03 CH)

Đảng ủy xã Trung Tiến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng xã khóa III, nhiệm...(31/05/2023 5:43 CH)

Đảng ủy UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm...(31/05/2023 4:43 CH)

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại...(30/05/2023 1:51 CH)

Đảng ủy xã Tam Lư sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025(30/05/2023 9:52 SA)

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ xã Sơn Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/05/2023 5:03 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" tại xã Trung Hạ(26/05/2023 2:28 CH)

Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Tam Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.(25/05/2023 6:10 CH)

Lễ an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm(25/05/2023 4:30 CH)

Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Dân Đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025(24/05/2023 6:26 CH)

UBND huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023(24/05/2023 3:27 CH)

Khai giảng lớp chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" năm 2023.(24/05/2023 9:49 SA)

Đón 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước(23/05/2023 4:03 CH)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    149 người đang online