Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022

Thanh Hóa ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số

Đăng ngày 24 - 09 - 2021
100%

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số, làm căn cứ để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hàng năm tại cơ quan, đơn vị; đồng thời làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gắn với đánh giá kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, đảm bảo đúng quy định và kế hoạch hàng năm; Vào tháng 11 hàng năm, lập phiếu điều tra, thu thập số liệu theo Bộ chỉ số này, gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác thực số liệu, phân tích, đánh giá, chấm điểm và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại; Xây dựng dự toán kinh phí, đưa vào kế hoạch ngân sách chi hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cung cấp số liệu chính xác theo đúng mẫu phiếu đánh giá và thời gian quy định. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; đồng thời để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số. UBND tỉnh yêu cầu phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị; Tăng cường sự tham gia đánh giá của các cơ quan, cá nhân có chuyên môn trong quá trình đánh giá chuyển đổi số; Có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn; Sử dụng phần mềm hỗ trợ thu thập, để phục vụ cho việc tính toán, cập nhật các chỉ số chuyển đổi số. 

 

<

Tin mới nhất

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện(20/06/2022 10:55 SA)

Hội nghị tập huấn hướng dẫn, triển khai mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã(10/06/2022 4:32 CH)

Cẩm nang chuyển đổi số(08/06/2022 10:42 SA)

Một số lưu ý khi thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử(01/06/2022 1:49 CH)

Thanh Hóa: Thảo luận giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp(24/05/2022 4:40 CH)

Giới thiệu về Chuyển đổi số và định hướng nhiệm vụ năm 2022(11/05/2022 4:48 CH)

Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá(13/04/2022 10:35 SA)

Chủ trương chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước(01/04/2022 7:51 SA)

Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương(09/03/2022 7:57 CH)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai...(27/01/2022 7:25 CH)

Xã hội số, công dân số, văn hóa số là gì?(18/01/2022 3:45 CH)

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?(13/01/2022 3:48 CH)

Chuyển đổi số là gì? Xu hướng tất yếu trong cách mạng 4.0(12/01/2022 9:05 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
274 người đang online