Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

Đăng ngày 29 - 12 - 2021
100%

​Sáng 29/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

   Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị UBND tỉnh

        Chủ trì Hội nghị, tại điểm cầu huyện Quan Sơn có đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy; lãng đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Quan Sơn

        Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trình bày Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Kế hoạch của UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng năm 2022 và báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Quan Sơn

         Theo đó, để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, UBND tỉnh xác định chủ đề năm 2022 là “Năm hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, với phương châm hành động là “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo - hiệu quả”. Năm 2022, UBND tỉnh lựa chọn 8 trọng tâm, chỉ đạo điều hành; 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tác động tiêu cực do dịch COVID-19; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung vào 3 trọng tâm là thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động; Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với hình thành chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển; Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách bảo đảm nguồn lực vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi kinh tế; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân; Triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo; Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

        Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều đồng tình, thống nhất với kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, đồng thời nêu lên những kết quả trong quá trình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm 2021. Bên cạnh đó, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu giao cho địa phương và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu và đề xuất một số giải pháp trong thực hiện hiện nhiệm vụ cho phù hợp, sát với tình hình thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2021; đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh.

        Với tinh thần, trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là UBND các cấp phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

        Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết số 08/NQ-TU, ngày 06-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 173 ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, bên cạnh các giải pháp đã được UBND tỉnh đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần tập trong thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp nối và phát huy những thành tích, kết quả đạt được.

        Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

        Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và giao Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh. Đồng thời yêu cầu sau hội nghị này các sở, ngành, địa phương đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2022.

                                                                                                Kim Chung

 

 

<

Tin mới nhất

Thí điểm mô hình lúa Nhật (J02) tại bản Lang, xã Trung Hạ(17/01/2022 2:04 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện: Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2021(29/12/2021 9:27 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an...(29/12/2021 9:08 CH)

Huyện Quan Sơn tăng cường phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi(27/12/2021 2:22 CH)

Khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi gà dưới tán rừng(24/12/2021 10:16 SA)

Lễ trao bò mở rộng mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại 2 bản Pa, Cha lung xã Tam Thanh,...(16/12/2021 3:31 CH)

Hội nghị Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện mở rộng tháng 12(13/12/2021 9:26 CH)

Huyện Quan Sơn chủ động triển khai phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm(11/12/2021 8:58 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Quan Sơn(08/12/2021 8:12 CH)

Bước đầu đưa Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 12/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào cuộc sống(02/12/2021 4:33 CH)

Hội nghị trực tuyến Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng 11(25/11/2021 5:49 CH)

Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại huyện Quan Sơn(25/11/2021 4:15 CH)

Triển khai Dự án VFBC; Rà soát, bổ sung thông tin về hiện trạng quản lý rừng cộng đồng(24/11/2021 8:30 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1243 người đang online