Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022

Hội nghị Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện mở rộng tháng 12

Đăng ngày 13 - 12 - 2021
100%

Sáng ngày 13/12/2021, UBND huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện mở rộng tháng 12, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

        Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện trình bày Báo cáo dự thảo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, năm 2021, đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn; bên cạnh đó tình hình thời tiết và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm… đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và sự nỗ lực của Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 cơ bản ổn định, một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển; dự kiến có 21/25 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; nổi bật là: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ VI, các nghị quyết, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy ngay từ những tháng đầu năm. Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách Nhà nước, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng cao so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì độ che phủ rừng cao nhất tỉnh. Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội hội được quan tâm giải quyết kịp thời; đời sống Nhân dân được đảm bảo. Tổ chức thành công cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Toàn cảnh Hội nghị

        Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn 04 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến khó hoàn thành kế hoạch gồm: chỉ tiêu về Tốc độ tăng giá trị sản xuất; Thu nhập bình quân đầu người; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển; Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP.

Lãnh đạo phòng phòng Kinh tế hạ tầng đóng góp ý kiến tại Hội Nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao về dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và bàn các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, việc phân bổ nguồn lực ngân sách năm 2022. Nhân dịp này, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện cũng đề nghị lãnh đạo UBND quan tâm đầu tư một số trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Trương Trọng Tuấn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội Nghị

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ những khó khăn trong năm qua với huyện nhà đồng thời biểu dương những kết quả của các phòng, đơn vị đã đạt được như: Mô hình nuôi cá trên lòng thủy điện Trung Xuân, Mô hình nuôi cá Tầm đang có chiều hướng phát triển cần được nhân rộng; ngành nông nghiệp tuy chưa có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP nhưng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, không chạy theo thành tích; công nghiệp - xây dựng năm 2021 không nhiều dự án đầu tư nhưng nhìn chung chất lượng đều đạt tốt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới cần được phát huy. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lương Tiến Thành cũng chỉ ra một số hạn chế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: công tác lâm nghiệp trong năm 2021 chưa được tốt, vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác, chặt phá rừng, cần có các giải pháp ngăn chặn và có các hình thức, chế tài xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, phấn đấu năm 2022 không còn tình trạng chặt phá rừng, đảm bảo việc giữ rừng ổn định.

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kết luận Hội nghị

        Trong công tác đầu tư, xây dựng cần lựa chọn các nhà thầu thực sự có tiềm năng, nguồn lực tham gia các dự án xây dựng trên địa bàn. Về ngân sách phân bổ năm 2022, phòng Tài chính kế hoạch dựa theo định mức quy định của tỉnh giao, yêu cầu các phòng, đơn vị phải xử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Về việc bổ sung, hoàn thiện báo cáo, giao Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan cân nhắc kỹ số liệu các chỉ tiêu, đặc biệt là xác định chỉ tiêu năm 2022 phải sát với thực tế, trên cơ sở, tiềm năng, lợi thế của địa phương…

                                                                                   Kim Chung

 

 

<

Tin mới nhất

Thí điểm mô hình lúa Nhật (J02) tại bản Lang, xã Trung Hạ(17/01/2022 2:04 CH)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện: Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2021(29/12/2021 9:27 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an...(29/12/2021 9:08 CH)

Huyện Quan Sơn tăng cường phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi(27/12/2021 2:22 CH)

Khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi gà dưới tán rừng(24/12/2021 10:16 SA)

Lễ trao bò mở rộng mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản tại 2 bản Pa, Cha lung xã Tam Thanh,...(16/12/2021 3:31 CH)

Hội nghị Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện mở rộng tháng 12(13/12/2021 9:26 CH)

Huyện Quan Sơn chủ động triển khai phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm(11/12/2021 8:58 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Quan Sơn(08/12/2021 8:12 CH)

Bước đầu đưa Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 12/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào cuộc sống(02/12/2021 4:33 CH)

Hội nghị trực tuyến Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng 11(25/11/2021 5:49 CH)

Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại huyện Quan Sơn(25/11/2021 4:15 CH)

Triển khai Dự án VFBC; Rà soát, bổ sung thông tin về hiện trạng quản lý rừng cộng đồng(24/11/2021 8:30 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
180 người đã bình chọn
1229 người đang online