Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

Danh sách người cách ly, theo dõi dịch Covid_19 tại nhà trên địa bàn huyện Quan Sơn

Đăng ngày 30 - 01 - 2021
100%

TT Họ và tên Tuổi Giới Quốc tịch Thôn Huyện Tỉnh Dịch tễ liên quan Ngày tiếp xúc lần cuối Ngày cách ly theo dõi Tình trạng sức khỏe Địa điểm cách ly Nghề nghiệp Điện thoại liên lạc
Bình thường
1 Lương Văn Quân 2005 Nam Việt Nam Na Pọng Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa Làng ngà/Quế Võ /Bắc Ninh 20/01/21 20/01/21 x Tại nhà Công nhân 865717236
2 Vi Văn Ngân 1998 Nam Việt Nam Na Pọng Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa Làng ngà/Quế Võ /Bắc Ninh 21/01/21 21/01/21 x Tại nhà Công nhân 982355940
3 Hà Văn Kính 1968 Nam Việt Nam Sa Ná Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa Hà Đông / Bải Cháy / Q Ninh 25/01/21 25/01/21 x Tại nhà Công nhân 379585214
4 Ngân văn Thủy 1997 Nam Việt Nam Bo Hiềng Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa Quế võ / Băc Ninh 27/01/21 27/01/21 x Tại nhà Công nhân 383876611
5 Ngân Văn Xuân 1990 nam Việt Nam Na Mèo Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa Cẩm Giàng/Hải Dương 28/01/21 28/01/21 x Tại nhà Công nhân 784089656
6 Vi anh Sắng 1993 Nam Việt Nam Sa Ná Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa P Hoàng Thắng/Bải Cháy /Q Ninh 28/01/21 28/01/21 x Tại nhà Công nhân 357945692
7 Hà Văn Mông 1989 Nam Việt Nam Sa Ná Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa P Hoàng Thắng/Bải Cháy /Q Ninh 28/01/21 28/01/21 x Tại nhà Công nhân 988591825
8 Lò Thị Minh 1983 Nữ Việt Nam Xộp Huối Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa P8/khu5/tp/Hạ Long/Q Ninh 28/01/21 28/01/21 x Tại nhà Công nhân  
9 Lữ Văn Duẩn 36 Nam Việt nam Thủy Sơn Sơn Thủy Quan Sơn Thanh Hóa Cẩm Phả,Quảng Ninh 28/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
10 Hà Thị Yến 26 Nữ Việt nam Hát Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa Quảng Ninh 28/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 396172196
11 Hà Văn Thoái 24 Nam Việt nam Hát Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa Quảng Ninh 28/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 342506456
12 Lữ Thị Thỏa 18 Nữ Việt Nam La Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Phù Lộc - Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 962448542
13 Lữ Thị Thuần 48 Nữ Việt Nam La Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Phù Lộc - Phù Chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306809
14 Lò Văn Hùng 32 Nam Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306810
15 Vi Thị Hiên 32 Nữ Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306811
16 Lữ Văn Bứng 23 Nam Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306812
17 Lò Thị Tế 31 Nữ Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306813
18 Lữ Văn Đông 18 Nam Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306814
19 Lò Thị Điệp 41 Nữ Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306815
20 Lò Văn Thắng 23 Nam Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306816
21 Lò Thị Cúc 39 Nữ Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306817
22 Lò Văn Toại 23 Nam  Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306818
23 Lò Văn Duy 31 Nam Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khách sạn Gia Minh, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân 865306819
24 Hà Văn Hiếu 21 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Tổ 7 Khu 7 Phường giếng
 đáy Hạ Long Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
25 Hà Văn Thắng 22 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Tổ 7 Khu 7 Phường giếng
 đáy Hạ Long Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
26 Mùi Văn An 24 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Số 219 Đồng Đăng Phường Việt Hưng Hạ Long Quảng Nunh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
27 Hà Thị Thúy 24 Nữ Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Số 219 Đồng Đăng Phường Việt Hưng Hạ Long Quảng Nunh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
28 Phạm Thị Đoàn 25 Nữ Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Số 219 Đồng Đăng Phường Việt Hưng Hạ Long Quảng Nunh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
29 Phạm Thị Lợi 22 Nữ Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Số 219 Đồng Đăng Phường Việt Hưng Hạ Long Quảng Nunh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
30 Hà Văn Quyển 20 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Tổ 7 Khu 7 Phường giếng
 đáy Hạ Long Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
31 Hà Văn Cảnh 27 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Tổ 7 Khu 7 Phường giếng đáy
 Hạ Long Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
32 Hà Thị Thuyết 26 Nữ Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Tổ 7 Khu 7 Phường giếng
đáy Hạ Long Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
33 Hà Văn Túc 32 Nam Việt Nam Khu 2 Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Xã Tiền Phong Huyện
 Quảng Yên Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
34 Hà Văn Anh 25 Nam Việt Nam Khu2 Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Xã Tiền Phong Huyện
Quảng Yên Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
35 Phạm Bá Chiến 27 Nam Việt Nam Păng Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Ký Túc Xá Học viện Chính
Trị Quốc gia 135 Nguyễn Phong Sắc Cầu giấy Hà Nội
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
36 Hà Văn Toản 41 Nam Việt Nam Khu 4 Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Trường Cao Đẳng Trung Cấp
 lý luận Chính Trị Quốc gia Hà Nội
29/01/2021 29/01/2021 x Tại nhà Công nhân  
37 Hà Văn Khéo 37 Nam Việt Nam Khạn Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Cột 2-Hồng Hải-TP Hạ Long, Quảng Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại nhà Làm ruộng  
38 Hà Văn Điệp 44 Nam Việt Nam Khạn Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Cột 2-Hồng Hải-TP Hạ Long, Quảng Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại nhà Làm ruộng  
39 Hà Văn Chiều 19 Nam Việt Nam Khạn Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Cột 2-Hồng Hải-TP Hạ Long, Quảng Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại nhà Làm ruộng  
40 Hà Thị Thắm 18 Nữ Việt Nam B. Bôn Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Bắc Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại Nhà LR 337195713
41 Lương Văn Hoành 34 Nam Việt Nam B. Mò Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Bắc Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại Nhà LR 377625954
42 Lương Văn Trang 31 Nam Việt Nam B.Mò Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Bắc Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại Nhà LR 356024226
43 Hà Văn Chực 53 Nam Việt Nam B.Mò Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Bắc Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại Nhà LR 767511109
44 Lương Văn Lúy 29 Nam Việt Nam B.Na Ấu Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Bắc Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại Nhà LR 356101817
45 Lương Văn Din 50 Nam Việt Nam B.Na Ấu Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Bắc Ninh 28/01/2021 28/01/2021 x Tại Nhà LR 379196727
46  Lương Văn Hiệu 31 Nam Việt Nam B. Mò Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Hải Phòng 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà LR 823405177
47  Hà Thị Thuận 26 Nữ Việt Nam B. Mò Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Hải Phòng 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà LR  
48 Hà Thị Biên Thùy 21 Nữ Việt Nam B.Bôn Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Hà Nội 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà LR 396834207
49 Lò Thị Quan 40 Nữ Việt Nam B.Mò Tam  Thanh Quan Sơn Thanh Hóa Hà Nội 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà LR  
50 Vi Văn Tiệp 1987 Nam Việt Nam son Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa Sơn Đông/Sơn Tây/Hà  Nội 25/01/2021 25/01/2021 x Tại Nhà   982238492
51 Phạm Bá Lâm 1981 Nam Việt Nam Bo Hiềng Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa bản xôi / Lào 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà c nhân 356455890
52 Lê Văn Hoà 1989 Nam Việt Nam na mèo Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa kcn tiên du /bắc ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà c nhân  
53 Hà Thị Chựng 1993 Nữ Việt Nam na mèo Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa kcn tiên du /bắc ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà c nhân  
54 Phạm Bá Khánh 1982 Nam Việt Nam Na Mèo Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa  Đông Triều/Quảng Ninh 28/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà c nhân 0386198190
55 Vi Thị Yến 1999 Nữ Việt Nam Na Mèo Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa đại Đồng /Tiên Du/Bắc Ninh 29/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà c nhân 327584304
56 Phạm Quốc Hưng 1997 Nam Việt Nam Na Mèo Na Mèo Quan Sơn Thanh Hóa đại Đồng /Tiên Du/Bắc Ninh 29/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà c nhân 981025053
57 Hà Văn Thiệp 36 Nam Việt Nam Bản Ngàm Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Quận Hồng Bàng-Hải Phòng 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 349408436
58 Hà Văn Phong 36 Nam Việt Nam Bản Bách  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Nam Từ Liêm Hà Nội  1/29/2021 1/29/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 985683199
59 Hà Văn Thành  20 Nam Việt Nam Bản Ngàm Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Dương Nội-Hà Đông -Hà Nội 2021/29/01 2021/29/01 x Tại Nhà Làm ruộng 326006313
60 Hà Văn Lăng 31 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Yên Hòa - cầu giấy -Hà Nội 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 861076470
61 Lương Văn Phú  17 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Dương Nội-Hà Đông -Hà Nội 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 984873212
62 Hà Văn Thoại 27 Nam Việt Nam Bản Bàng  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Duy Tân- Nam Từ Liêm -Hà Nội 1/30/2021 1/30/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 889929213
63 Hà Văn Đông 36 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Dương Nội-Hà Đông -Hà Nội 1/30/2021 1/30/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 365636899
64 Lương Thị Thiêu 47 Nữ Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Làng Phú Đô-Mỹ Đìn-h Hà Nội  1/30/2021 1/30/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 358704851
65 Lữ Văn Dụ 29 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngõ 235- Yên Hòa -Cầu giấy -Hà Nội 1/30/2021 1/30/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 349629755
66 Lữ Văn Ngự 23 Nam Việt Nam Bản Bàng  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Thôn Ro nha -Quế võ- Bắc Ninh 1/30/2021 1/30/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 336761820
67 Vi Văn Lập 23 Nam Việt Nam Bản Ngàm Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 1/30/2021 1/30/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 386797614
68 Hà Văn Toa  31 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0961340213
69 Hà Văn Nhiệm 31 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0979774532
70 Lữ Văn Kính  31 Nam Việt Nam Bản Ngàm Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0975387291
71 Hà Văn Ngọc 27 Nam Việt Nam Bản Bàng  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Thôn Ro nha -Quế võ- Bắc Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0373268567
72 Lữ Tuấn Minh 25 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0388278928
73 Hà Văn An 25 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0975036874
74 Hà Văn Lĩnh  34 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0979790481
75 Lữ Văn Chương  26 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa Ngã 3 Hùng Thắng -Quảng Ninh 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0889929213
76 Hà Văn Cảnh  30 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa 39 Cát Linh -Đống Đa -Hà Nội 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0352235567
77 Hà Văn Thủy  42 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa 39 Cát Linh -Đống Đa -Hà Nội 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0357776129
78 Lữ Văn Bắc  41 Nam Việt Nam Bản Ngàm  Trung Thượng Quan Sơn Thanh Hóa 39 Cát Linh -Đống Đa -Hà Nội 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 0826199080
79 Phạm Anh Sơn Hải 19 Nam Việt Nam Phú Nam Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa 167 Nguyễn ngọc vũ,
Trung Hòa , Hà Nội
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Nông dân 373208509
80 Hà Thị Lam 21 Nữ  Việt Nam Phụn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Mĩ Đình II , Hàm Nghi,
 Nam Tự Liêm,  Hà Nội
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Nông dân 328699646
81 Hà Thị Chấp 35 Nữ  Việt Nam Cạn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Khu Phố An Dương,
Hồ Tây,  Hà Nội
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Nông dân 0964508121
82 Lữ Thị Thảo 17 Nữ  Việt Nam La Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Nhà Hàng quang minh,
 Thanh trì,  Hà Nội
30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Nông dân  
83 Lữ Thị Thỏa 20 Nữ  Việt Nam Mòn Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Tây Mố, Nam Từ Liêm,  Hà Nội 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Nông dân 0364302297
84 Hà văn Thiết   Nam Việt Nam P.Nam Trung Xuân Quan Sơn Thanh Hóa Hà Đông,  Hà Nội 30/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Nông dân  
85 Hà Văn Chính 29 Nam Việt nam P-Khóe Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa Phường mạo Quế võ Bắc ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 399357161
86 Vi Thị Hợp 25 Nữ Việt nam P-Khóe Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa Phường mạo Quế võ Bắc ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng  
87 Ngân Văn Quyệt 25 nam Việt nam Hậu Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa Yên Phong Bắc Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 387708976
88 Lộc Văn Nghiệm 28 Nam Việt nam Hát Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa Xã phong liễu Quế võ Bắc Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng  
89 Lò Văn Lý 34 Nam Việt nam Hát Tam Lư Quan Sơn Thanh Hóa đồng xuân sóc sơn Hà Nội 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Làm ruộng 385727807
90 Lữ Thuỳ Trang 21 Nữ Việt Nam khu 4 Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa phường kinh dương
Quận lê chân- TP- hải phòng
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Sinh Viên 346865145
91 Hà Văn Hạnh 24 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Tổ 7 Khu 7 Phường
giếng đáy Hạ Long Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 375970531
92 Lương Văn Nam 28 Nam Việt Nam Hao  Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa 270 - phú viên - Long biên- Hà Nội 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 352309482
93 Lò Văn Vững 25 Nữ Việt Nam Hẹ Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Khu công nghiệp
 tràng an- thị trấn an lão- Hải Phòng
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 961771273
94 Len Văn Hiệu 28 Nữ Việt Nam Bìn Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Đông mộ Sơn Tây- Hà Nôi 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 973639834
95 Nguyễn Thị Yến chi 21 Nữ Việt Nam Hẹ Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa 360 Đê La Thành
  Đống Đa - Hà Nội
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 327546189
96 Lò Thị Biệt 35 Nữ Việt Nam Păng Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Thôn Trần Xá - phường
yên phong - Bắc Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 981509667
97 Hà Văn Chinh 29 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Tổ 7 Khu 7 Phường
giếng đáy Hạ Long Quảng Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 343147908
98 Lữ Văn Ước 27 Nam Việt Nam khu 2 Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Khu công nghiệp Tiên
 Sơn Hoàn Sơn Tiên du - Bắc Ninh
29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 869985810
99 Hà Thị Giang 21 Nam Việt Nam Bon Thị trấn Sơn Lư  Quan Sơn Thanh Hóa Xóm tự-Tam Sơn- Từ Sơn- Bắc ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 328918549
## Hà Việt Anh 20 Nam Việt Nam Nà Ơi Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Làng Giàng, Quế Võ, Bắc Ninh 29/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 377905260
## Lương Thị Hòa 35 Nữ Việt Nam B Xum Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Thôn 1,xã Tam Hưng, Thụy Nguyên, Hải Phòng 28/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 345746758
## Vi Văn Tuyên 31 Nam Việt Nam B Xum Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Phường Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 28/01/2021 29/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 969116005
## Ngân Văn Lệ 25 Nam Việt Nam Hạ Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Xã Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 29/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 961159551
## Vi Văn Ngư 25 Nam Việt Nam Hạ Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Ngõ 12 chín kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 29/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 979681354
## Lò Thị Bảo 31 Nữ Việt Nam Lầu Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Thôn 5, Minh Tâm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 29/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 379370190
## Lò Văn Chuyền 31 Nam Việt Nam Lầu Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Thôn 5, Minh Tâm, Thủy Nguyên, Hải Phòng 29/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 981911054
## Vi Thị Thanh 27 Nữ Việt Nam Lầu Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa p. Lam Sơn , Lê Chân Hải phòng 29/01/2021 30/1/2021 x Tại Nhà Lao động tự do 986290232
## Hà Văn Quyến 40 Nam Việt Nam Lầu Sơn Hà Q Sơn Thanh Hóa Tổ 1- p. Giếng đáy- Hạ Long- Quảng Ninh 29/01/2021 30/01/2021 x Tại Nhà Lao động tự do  

<

Tin mới nhất

Hội liên hiệp Phụ nữ huyện hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”(25/02/2021 3:20 CH)

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (18/02/2021 8:47 SA)

Công điện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa...(07/02/2021 2:36 CH)

Tạm dừng các hoạt động lễ hội để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19(06/02/2021 9:47 CH)

Diễn biến mới về dịch bệnh Covid_19(02/02/2021 7:59 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm tặng quà và chúc Tết Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo(01/02/2021 3:25 CH)

Đồng chí Trưởng Công an huyện thăm và kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân xã Sơn...(30/01/2021 4:52 CH)

Danh sách người cách ly, theo dõi dịch Covid_19 tại nhà trên địa bàn huyện Quan Sơn(30/01/2021 4:37 CH)

Người từng đến, về thành phố Chí Linh, Sân bay Vân Đồn từ đầu tháng 1/2021 đến nay liên hệ cơ...(30/01/2021 3:43 CH)

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Sơn thăm thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ...(29/01/2021 9:53 SA)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
123 người đã bình chọn
1077 người đang online