Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng

Đăng ngày 22 - 01 - 2021
100%

Trong hơn 90 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 lần đại hội. Nhiệm vụ của mỗi kỳ đại hội là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua; quyết định đường lối, chính sách của Đảng nhiệm kỳ tới; thực hiện công tác nhân sự và bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng khi cần.

<

Tin mới nhất

Dấu ấn 12 lần Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng(1/22/2021 2:16 PM)

Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi(1/21/2021 10:57 AM)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
588 người đang online