Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2020

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
100%

Tháng

Ngày tiếp

doanh nghiệp

Thời gian

Địa điểm

1

21 (thứ Ba)

* Mùa hè:     - Sáng 7h00’- 11h30’

                     - Chiều 13h30’-17h00’

* Mùa đông: - Sáng 07h30’-12h00’

                     - Chiều 13h00’-16h30’

Phòng tiếp công dân, tầng 1, công sở UBND huyện Quan Sơn (khu 4 thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn)

2

21 (thứ Sáu)

-nt-

-nt-

3

23 (thứ Hai)

-nt-

-nt-

4

21 (thứ Ba)

-nt-

-nt-

5

21 (thứ Năm)

-nt-

-nt-

6

22 (thứ Hai)

-nt-

-nt-

7

21 (thứ Ba)

-nt-

-nt-

8

21 (thứ Sáu)

-nt-

-nt-

9

21 (thứ Hai)

-nt-

-nt-

10

21 (thứ Tư)

-nt-

-nt-

11

23 (thứ Hai)

-nt-

-nt-

12

21 (thứ Hai)

-nt-

-nt-

<

Tin mới nhất

Lịch tiếp doanh nghiệp của Chủ tịch UBND huyện năm 2020(30/06/2020 10:09 SA)

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện từ tháng 5 năm 2020(30/06/2020 9:57 SA)