Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
99 người đã bình chọn
558 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Không số 02/01/2018 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN NGÀY 12/01/2018
93/KH-UBND 01/12/2017 Kế hoạch tuyên truyền, thực hiện hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em.
01/12/2017 Thông báo từ ngày 28/11/2017 Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa bắt đầu đưa vào hoạt động. Địa chỉ: Số 28 - Đại Lộ Lê Lơi - Phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.
12/CTr-UBND 30/11/2017 Chương trình Công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2017
299/BC-UBND 30/11/2017 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn huyện năm 2017
275/BC-UBND 03/11/2017 Báo cáo thống kê thiệt hại mưa lũ do ATNĐ từ ngày 9/10 đến ngày 12/10/2017 trên địa bàn huyện Quan Sơn
612/BC-UBND 17/10/2017 Báo cáo kết quả khắc phục thiệt hại mưa lũ do Áp thấp nhiệt đới từ ngày 9/10 đến 17/10/2017 trên địa bàn huyện Quan Sơn.
655/UBND-TCKH 28/09/2017 V/v tăng cường điều hành dự toán thu, chi NSNN năm 2017
119/TTr-UBND 28/09/2017 V/v giao kinh phí thanh toán sau quyết toán Công trình: Nhà lớp học trường THCS Sơn Hà, huyện Quan Sơn
654/UBND-LĐTBXH 27/09/2017 V/v báo cáo tình hình đời sống nhân dân do cơ bão số 10 gây ra
653/UBND-LĐTBXH 27/09/2017 V/v triệu tập dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho CB làm công tác giảm nghèo
1545/QĐ-UBND 27/09/2017 V/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Di chuyển tuyến ĐZ 35KV Lộ 376E9.12 nhánh rẽ Na Pọng; Cha Khót và ĐZ 0.4KV Sau TBA Na Pọng và TBA Cha Khót phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường giao thông biên phòng.
651/UBND-VP 26/09/2017 V/v giao nhiệm vụ thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII
1536/QĐ-UBND 26/09/2017 V/v giao kế hoạch vốn Đầu tư CSHT cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 từ nguồn vốn viện trợ hoàn lại của chính phủ Ai Len
1541/QĐ-UBND 26/09/2017 V/v cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, từ trồng cây lâu năm khác sang đất sản xuất kinh doanh và thuê đất
1 2 3 4 5 6