Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
102 người đã bình chọn
2270 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/TTr-UBND 12/03/2018 V/v Xin hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Nước sinh hoạt tập trung bản Phe - Trung tâm xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.
31/KH-UBND 12/03/2018 V/v Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021" năm 2018
54/BC-UBND 12/03/2018 Công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm đến ngày 31/01/2018 trên các địa bàn huyện.
55/BC-UBND 12/03/2018 Tình hình giao dự toán thu NSNN; thu, chi NSĐP và công khai dự toán NSNN năm 2018
30/KH-UBND 09/03/2018 Thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Quan Sơn năm 2018
51/BC-UBND 09/03/2018 Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018
52/BC-UBND 09/03/2018 V/v kết quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng quý I năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.
119/UBND-NN&PTNT 08/03/2018 V/v Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tiêm phòng Vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt I/2018.
120/UBND-NN&PTNT 08/03/2018 V/v Phân bố Vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo Nghị quyết 30a của Chính phủ năm 2018
122/UBND-KT&HT 08/03/2018 V/v báo cáo kết quả thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã năm 2017 và lập kế hoạch BDTX năm 201
123/UBND-KT&HT 08/03/2018 V/v Đảm bảo cung cấp điện và vận hành lưới điện các tháng mùa khô năm 2018
49/BC-UBND 07/03/2018 Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của huyện Quan Sơn.
27/KH-UBND 06/03/2018 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển vùng luồng thâm canh, phục tráng và nâng cấp hoặc làm mới đường ô tô lâm nghiệp năm 2018
28/KH-UBND 06/03/2018 V/v thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ ở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2018.
29/KH-UBND 06/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi xâm hai các loại chim hoang dã, chim di cử năm 2018.
1 2 3 4 5 6