Agribank Chi nhánh Quan Sơn chi trả quyền lợi bảo hiểm "Bảo an tín dụng"

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2022, Agribank Chi nhánh Quan Sơn trao biểu trưng chi trả quyền lợi bảo hiểm "Bảo an tín dụng" với số tiền hơn 120 triệu đồng cho khách hàng, người thân đối tượng vay vốn.

        Đến dự có ông Lê Hữu Vinh – Trưởng phòng kinh doanh khu vực Tây Thanh Hóa cùng một số thành viên trong Ban lãnh đạo Agribank chi nhánh Quan Sơn cùng đại diện gia đình của hộ vay vốn tại xã Trung Tiến.

       Trước đó, ông L.V.B (xã Trung Tiến) có vay vốn tại Agribank chi nhánh Quan Sơn với số tiền vay là 180 triệu đồng để phục vụ cho sản xuất, đồng thời ông có tham gia bảo hiểm "Bảo an tín dụng" với mức phí bảo hiểm là 2.862.000. Ngay khi nhận được thông tin có sự kiện bảo hiểm xảy ra, Bảo hiểm Agribank khu vực Thanh Hóa đã cử cán bộ đi cùng với cán bộ Agribank chi nhánh Quan Sơn đến chia sẻ cùng với gia đình đồng thời thu thập hồ sơ liên quan để giải quyết kịp thời, đúng quy định cho khách hàng vay vốn và tham gia bảo hiểm "Bảo an tín dụng". Bảo hiểm "Bảo an tín dụng" là sản phẩm của Bảo hiểm Agribank, bảo hiểm cho người vay vốn của Agribank. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, thuộc phạm vi Bảo hiểm Agribank sẽ thay cho người vay trả cho Agribank số tiền tương ứng với dư nợ được bảo hiểm, số tiền còn lại (nếu có) sẽ chuyển cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hợp pháp, nhờ đó khách hàng giảm đi một phần khó khăn về vật chất trong cuộc sống.

        Tại Agribank chi nhánh Quan Sơn, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính mình và cho chính khoản vay của mình đối với ngân hàng. Qua đó tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống, giảm được gánh nặng nợ nần của người thân hoặc không bị thanh lý tài sản khi rủi ro xảy ra.

Cao Dung

Trung tâm VHTTTT&DL huyện Quan Sơn