Hội nghị tập huấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã năm 2022

Thực hiện Công văn số 456/SKHCN-TĐC ngày 8/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND cấp xã năm 2022, chiều ngày 25/05/2022, UBND huyện Quan Sơn mời Sở Khoa học và Công nghệ tập huấn cho các xã sẽ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính trong thời gian tới.

        Trong đợt tập huấn này có 4 xã tham gia gồm: xã Sơn Thủy, Trung Tiến, Trung Hạ và thị trấn Sơn Lư; đối tượng tập huấn là Chủ tịch và cán bộ văn phòng. Để đảm bảo truyền tải đầy đủ kiến thức và nội dung cho cho các đơn vị sau khi tập huấn có thể áp dụng, thực hiện nhanh nhất, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn KHCN Việt Nam tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về duy trì và áp dụng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tham gia đào tạo tập huấn có Giảng viên Nguyễn Ngọc Thảo - Trưởng phòng Tổng hợp Sở Khoa học và Công nghệ, chuyên gia tư vấn độc lập.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn quy trình xử lý văn bản và lập hồ sơ điện tử

        Tại lớp tập huấn, đại biểu được giới thiệu Tổng quan, nhận thức chung về HTQLCL; Duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9000:2015, trong đó đi sâu vào các bước như rà soát quy trình đã xây dựng, đánh giá chất lượng nội bộ; công tác tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL; báo cáo đánh giá chấm điểm việc áp dụng ISO tại cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời có những trao đổi thảo luận về những vướng mắc trong quá trình xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCT ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị.

        Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, công chức nắm vững hơn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng thành thạo hệ thống này vào công việc hàng ngày tại đơn vị, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi công vụ, đưa công tác cải cách hành chính ngày càng đi vào nề nếp và hiệu lực và hiệu quả.

Bá Thống