Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Quan Sơn giai đoạn 2016 - 2021

Sáng ngày 19/4/2022, Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa do ông Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Quan Sơn giai đoạn 2016 - 2021.

          Tham gia Đoàn giám sát có các ông, bà: ông Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa; bà Cầm Thị Mẫn, ĐBQH Chuyên trách; bà Phạm Thị Xuân, Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đón và làm việc với đoàn, về phía huyện Quan Sơn có các đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Sơn - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Kiêu - UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; trưởng một số phòng, ban UBND huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát 

          Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021, UBND huyện đã tuyên truyền, quán triệt qua các văn bản chỉ đạo; các chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do UBND huyện ban hành được triển khai đồng bộ, toàn diện ở các phòng, ban, ngành, địa phương trong toàn huyện. Các biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí được đề ra trong chương trình, kế hoạch mang tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và là cơ sở cho các đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm tại cơ quan đơn vị.

Đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện  

          Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai kịp thời, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện. Việc xây dựng pháp luật, định mức, tiêu chuẩn, chế độ được triển khai tích cực, góp phần xác lập cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn cho công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) được chú trọng; quản lý chặt chẽ nguồn thu, nhiều nội dung chi được tiết giảm, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng. Việc mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc lợi công cộng tiếp tục được cải thiện. Đất đai, tài nguyên khoáng sản từng bước được quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần chống thất thoát, lãng phí. Hoạt động đầu tư công đã được thắt chặt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, những công trình quan trọng được ưu tiên trước, các hoạt động phát sinh được hạn chế, tiến độ được đẩy nhanh, giải ngân kịp thời.

          Trong 5 năm qua, huyện Quan Sơn dự toán chi NSNN hàng năm đều thực hiện tiết kiệm 10% nghiệp vụ các đơn vị theo hướng dẫn thực hiện dự toán của Bộ Tài chính (tổng số nguồn tiết kiệm 10% nghiệp vụ các đơn vị từ đầu năm trong giai đoạn 2016 - 2021`là: 5.503 triệu đồng). Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn cũng đã tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng cách tiết kiệm chi, mua sắm tài sản công đúng quy định, bảo quản tốt tài sản và thực hiện tinh giản bộ máy, bớt đầu mối gắn với làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý.

Các đại biểu phát biểu trao đổi, chỉ rõ một số còn hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện  

          Tại buổi giám sát, đoàn giám sát cũng đã tiến hành trao đổi, chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong báo cáo đã nêu như: còn một số trụ sở của các cơ quan, đơn vị, địa phương dư thừa, xuống cấp, gây mất an toàn, lãng phí tài sản công; một số công trình, dự án thi công chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến nhiều mặt; tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện.

Ông Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa kết luận buổi giám sát

          Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao việc chấp hành chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quan Sơn. Thời gian tới, ngoài khắc phục khó khăn tháo gỡ các vấn đề còn hạn chế, đề nghị huyện Quan Sơn cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên đoàn giám sát đối với từng lĩnh vực cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tốt hơn, hiệu quả hơn. Về thu ngân sách nhà nước có năm còn thấp, huyện cần phải nghiên cứu để quản lý thu, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước chi đúng, chi đủ; xây dựng kế hoạch trong đầu tư trung hạn, phối hợp với các sở ban, ngành giải quyết dứt điểm các tài sản còn dôi dư trên địa bàn huyện, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tránh thất thoát để thực hành tiết kiệm, tăng cường, nâng cao công tác tuyên truyền trong nhân dân. Đặc biệt quan tâm chương trình thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ đầu tư đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả; quan tâm đến bộ máy, sắp xếp tinh giản biên chế hiệu quả.

          Trước buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại Công ty Toàn cầu, Cụm công nghiệp Trung Hạ.

 

Hà Càng

 

 

 

Trung tâm VHTT, TT&DL