Hội Khuyến học huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021

        Sáng ngày 14/01/2022, Hội Khuyến học huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Vi Xuân Hiệp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện chủ trì Hội nghị. Dự có các đồng chí trong BCH Hội khuyến huyện; Chủ tịch Hội Khuyến học cơ sở, Chi hội trưởng các chi hội trực thuộc, đại diện các tập thể cá nhân được khen thưởng năm 2021.

        Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ngành liên quan, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa linh hoạt, thích ứng tổ chức các hoạt động, Hội Khuyến học huyện đã hoàn thành chương trình công tác năm 2021. Toàn huyện có 9.550 hội viên sinh hoạt tại 25 Hội Khuyến học cơ sở. Công tác khuyến học, khuyến tài cũng được chú trọng, tổng nguồn quỹ vận động được gần 764 triệu đồng, trong đó Huyện hội vận động hơn 263 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, Hội Khuyến học các cấp đã cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ học sinh  khá, giỏi, học sinh nghèo hiếu học, học sinh  đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi hơn 396 triệu đồng; cấp học bổng, trợ giúp cho 155 học sinh, sinh viên với số tiền trên 77 triệu đồng. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 4 ti vi cho trường Tiểu học Trung Tiến trị giá 50 triệu đồng; Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng 60 triệu đồng cho 30 học sinh tại xã Trung Hạ, Na Mèo, Sơn Thủy có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. 

        Hội nghị đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, với các mục tiêu cụ thể về công tác phát triển Hội; tham mưu phối hợp, tuyên truyền, đẩy mạnh huy động nguồn lực vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thực hiện thành công thí điểm mô hình Công dân học tập tại 3 đơn vị Sơn Thủy, Tam Lư, Trung Hạ.  

        Tại Hội nghị có 3 tập thể, 2 cá nhân được Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen; Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cùng đã trao giấy khen cho 15 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài,xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Thùy Chinh

 

Trung Tâm VHTT, TT & DL